Persbureau Qracao: ‘Herbebossing op Klein Bonaire en Klein Curaçao succesvol’

 

WILLEMSTAD – herbebossingsinitiatieven op Klein Bonaire en Klein Curaçao, twee kleine eilandjes voor de kust van respectievelijk Bonaire en Curaçao, zijn hoopgevend. Tien inheemse plantensoorten die op Klein Curaçao zijn geherintroduceerd, planten zich nu succesvol voort. Op Klein Bonaire groeien nu weer grote vruchtdragende bomen die voedsel bieden aan vogelsoorten die jarenlang niet op het eiland zijn gezien.

Meer dan honderd jaar leed de vegetatie op beide eilanden onder begrazing door verwilderde geiten. Daarnaast waren fosfaatmijnen een groot probleem op Klein Curaçao en houtkap op Klein Bonaire. Na het weghalen van de geiten zijn de natuurbeheersorganisaties CARMABI op Klein Curaçao, en STINAPA Bonaire en CARMABI op Klein Bonaire begonnen met het terug planten van inheemse boom- en plantensoorten.

Met opmerkelijk goed resultaat, zeker gezien het extreem droge klimaat en dorre milieu op met name Klein Curaçao. Nu de planten aanslaan, komen ook verschillende inheemse vlinders, vogels en hagedissen (vanzelf of door herintroductie) weer terug op de eilanden.

Reacties zijn gesloten