Volksgezondheid flink onder druk

Ook afgelopen maand was het weer bal onder de rook van de Isla. WHO-normen (10 minuten gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3)) voor zwaveldioxide werden, ter hoogte van Beth Chaim, tig keer overschreden. Zo blijkt uit eerste metingen van hieronder.

Helaas wordt door de overheid van Curaçao en Den Haag niet ingegrepen en slechts een paar stoffen worden regulier doorgemeten. Diwaterstofsulfide (H2S) wordt bijvoorbeeld ook gemeten. De RIVM heeft een MTR-norm (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau) opgesteld voor diwaterstofsulfide van 1-2 μg/m3). Deze norm werd de afgelopen maand, ter hoogte van Kas Chikitu, tig keer substantieel overschreden, zo blijkt uit eerste metingen van hieronder.

Reacties zijn gesloten