Isla heeft het goed voor met het Koningspaar; maar niet met de bewoners onder de rook

Gisteren gaf SMOC inzicht in het nabije verleden. De uitstoot van de Isla was fors te noemen, zo bleek uit eerste metingen. Tevens schetste SMOC een aantal scenario’s met betrekking tot schone lucht voor het Koningspaar. Een van de scenario’s die werd geschetst betrof het verlagen van de productiviteit. Welnu, uit eerste metingen blijkt -ter hoogte van Kas Chikitu- dat de uitstoot van zwaveldioxide op 18 november nagenoeg nul is (zie hieronder). Net nu de Koning en Koningin op Curaçao zijn. Houdt de Isla rekening met de komst van het Koningspaar? Het heeft er alle schijn van. De Isla heeft het blijkbaar goed voor met het Koningspaar. Nu ook nog met de bewoners en schoolgaande kinderen onder de rook van de Isla.

AankomstKoning

Reacties zijn gesloten