Tweede Kamer bespreekt rapport van UNICEF: een kind heeft recht op een schone omgeving

De Tweede Kamer heeft het rapport van UNICEF besproken. Hachchi (D66) stelt duidelijk dat een kind recht heeft op een ‘schone omgeving’. Onder de rook van de Isla is de schone omgeving ver te zoeken. Segers (ChristenUnie) merkt op dat het ‘Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind juridisch bindend is voor de 193 landen die het hebben geratificeerd’. Nederland heeft dit verdrag geratificeerd. Segers merkt in dit debat terecht op dat Nederland er als de kippen bij is zodra er sprake is van geld verkwisten in de Caribische Rijksdelen, maar dat Nederland opvallend terughoudend is bij kinderrechten. Dat is nu precies het probleem. Lees het rapport hier: het_Unicef_rapport_over_de_situatie_van_kinderrechten_in_het_Caribisch_deel_van_het_Koninkrijk_.

Reacties zijn gesloten