Heeft Plasterk een roetzwart vlekje in zijn oog?

De NOS bericht hier dat Plasterk in zijn nopjes is met het respecteren van mensenrechten in Nederland. De opvatting die hier voorstaat staat haaks op de Kamervragen van de VVD en de PvdA aldus gesteld in 2008. Deze Kamervragen kun je hier lezen en stellen klip en klaar dat volgens o.a. de VVD en de PvdA mensenrechten met voeten worden getreden! Plasterk lijkt vooral selectief te kijken op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Een betreurenswaardige insteek als je bedenkt dat er jaarlijks minimaal 18 doden zijn te betreuren op Curaçao als gevolg van de uitstoot -zwaveldioxide, fijn stof, etc.- van de Isla. Plasterk lijkt een roetzwart vlekje in zijn oog te hebben.

Reacties zijn gesloten