SMOC benadert Minister van Defensie

Aan de Minister van Defensie

Mevrouw J. Hennis-Plasschaert

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

 

Datum: 5 december 2013

Betreft: Isla, luchtkwaliteit en Koninklijke Marine

 

Hare Excellentie,

Namens Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC) wil ik graag reageren op uw onderzoek naar de luchtkwaliteit op Curaçao, dit n.a.v. de klachten van personeelsleden van de Koninklijke Marine in relatie met de Isla-raffinaderij.

Allereerst ben ik benieuwd welke instituten u betrekt in uw onderzoek. Kunt u hierover duidelijkheid verschaffen? Wellicht kunt u TNO betrekken in uw onderzoek. Dit instituut heeft eerder onderzoek verricht naar de milieubelasting van de Isla-raffinaderij (TNO, 2007). Voorts wil ik u wijzen op het rapport van Eco-RYS. In dit rapport wordt de impact van de Isla-raffinaderij beschreven op de volksgezondheid (Eco-RYS, 2005). Beide rapporten doe ik u in de bijlage toekomen. Tevens loont het de moeite om op de website van SMOC te zoeken op ‘WHO’.

Graag sluit ik af met een stukje militaire historie. Weet u wat de rol van de Isla was gedurende WOII? De Isla leverde, evenals de raffinaderij op Aruba, een substantiële hoeveelheid vliegtuigbrandstof aan de geallieerden. Wie weet komt dit in de viering van “200 Jaar Koninkrijk der Nederlanden” ook nog naar voren.

Ik ben benieuwd naar uw reactie.

Hoogachtend,

Drs. J.A. (Arjan) Linthorst

Bestuurslid en chemisch adviseur SMOC

www.stichtingsmoc.org

Bijlagen:

  1. Rapport TNO, 2007.
  2. Rapport Eco-RYS, 2005.

Reacties zijn gesloten