GroenLinks en D66 stellen Kamervragen over de Isla

SMOC berichtte al eerder dat er een incident heeft plaatsgevonden waarbij de uitstoot van zwaveldioxide uitermate fors was. SMOC sprak zowaar over een record, zo bleek althans uit eerste metingen. Voor GroenLinks en D66 is dit, geheel terecht, reden om Minister Plasterk aan de tand te voelen. Hopelijk komt Plasterk snel met antwoorden. Hij is vast sneller dan de Minister van Defensie die SMOC, en het bezorgde personeel van defensie, nog steeds laat wachten. Zie hieronder voor de Kamervragen:

*******************************************************************************************

Schriftelijke vragen van de leden Van Ojik (GroenLinks) en Hachchi (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over brandende vaten zwavelijzer bij de ISLA-raffinaderij

Kent u het bericht[1] dat tijdens een brand op het terrein van de ISLA-raffinaderij vaten zwavelijzer hebben vlamgevat?

  1. Klopt het dat door deze brand een abnormale piek in de uitstoot van zwaveldioxide is veroorzaakt? Zo ja, is dit inderdaad, zoals SMOC beweert, een recorduitstoot sinds 2008?
  2. Wat zijn de precieze risico’s van een verhoogde uitstoot van zwaveldioxide? Zijn mens en milieu in gevaar gekomen door deze recorduitstoot?
  3. Hoe hebben vaten zwavelijzer bij een afvalhoop terecht kunnen komen? Bent u het met ons      eens dat dit van een onvoorstelbare onzorgvuldigheid getuigt? Zo ja, welke gevolgen verbindt u hieraan?
  4. Bent u bereid om te laten onderzoeken hoe dit precies heeft kunnen gebeuren? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u met ons van mening dat de ISLA-raffinaderij schadelijk is voor mens en milieu op Curaçao en daarom zo snel mogelijk gesloten moet worden? Zo nee, waarom niet?

Den Haag, 5 februari 2014


[1]   ‘Brand oorzaak uitstoot zwaveldioxide’, http://www.nieuws360.com/lokaal/brand-oorzaak-uitstoot-zwaveldioxide/

Reacties zijn gesloten