Nieuw record Isla?

Zoals bekend is de Isla de kersverse winnaar van een sociaal-maatschappelijke prijs. Liever een goede buur dan een verre vriend. Hoe zo’n goede buur de Isla is blijkt hieronder, want afgelopen maand was het weer flink raak. Uit eerste metingen blijkt dat, ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu, de WHO-normen voor zwaveldioxide (SO2) tig keer zijn overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Deze overschrijdingen zijn in lijn met de klachten die SMOC afgelopen maand heeft ontvangen van burgers onder de rook. Opmerkelijk is de piek rond 1 februari! Deze heeft een waarde van ongeveer 1650 μg/m3. Dit lijkt een record te zijn. Wie weet krijgt de Isla ook hier een prijs voor.

BethChaimKasChikituSO2januari2014

Reacties zijn gesloten