Piek, pieker, piekst; piekeren met SO2 en fijn stof

Uit eerste metingen blijkt dat er een enorme uitstoot voor SO2 (zwaveldioxide) viel te betreuren afgelopen week, waarbij -uiteraard- WHO-waarden werden overschreden. De WHO-normen voor zwaveldioxide (SO2) zijn: 10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3. De piek rond 3 april valt samen met de klachten die SMOC heeft ontvangen van burgers onder de rook. Ook voor fijn stof was er rond 3 april, zo blijkt uit eerste metingen, een verhoogde uitstoot. Wat is er gebeurd? Heeft de Isla-woordvoerder nog een deskundig antwoord voorhanden?

KasChikitufijnstofeersteweekapril2014

BethChaimKasChikituSO2eersteweekapril2014

Reacties zijn gesloten