Vrijheid blijheid Isla

Een Minister van Defensie die weinig tanden laat zien. Een goedlachse Minister-President die opvattingen over mensenrechten en deugdelijk bestuur over een concrete situatie net zo gemakkelijk weer vergeet als dat hij er ooit Kamervragen over stelde. Een Curaçaose overheid zonder Milieudienst. Tel het bij elkaar op en je hebt vrijheid-blijheid voor een gewetenloze raffinaderij. Het is daarom dat SMOC zich niet verveelt en de bevolking wenst te informeren over de gezondheidsimpact van de Isla. Zo ook deze maand, want wederom was het bingo. Uit eerste metingen blijkt dat, ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu, de WHO-normen voor SO2 tig keer zijn overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Deze overschrijdingen zijn in lijn met de klachten die SMOC afgelopen maand heeft ontvangen van burgers onder de rook van de Isla.

SO2april2014

Reacties zijn gesloten