Amigoe: ‘Whiteman schakelt GGD Amsterdam in voor onderzoek groene aanslag’

WILLEMSTAD — De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Ben Whiteman (PS), heeft gisterochtend de opdracht getekend om GGD Amsterdam een onderzoek te laten verrichten naar de samenstelling van de groene aanslag, die in de wijken Marchena, Blue Bay, Gasparitu, Boca Samí, bij het verkeersplein Palu Blanku, op Schottegatweg West en de Sta. Domingoweg op huizen en straatmeubilair wordt aangetroffen.

Zoals de Amigoe eerder heeft gemeld had minister Whiteman de eerste rapportage over de groene plakkerige aanslag intern terugverwezen voor aanvulling, en hij geeft in een update aan het rapport met aanvullingen inmiddels terug te hebben ontvangen. “Naar aanleiding daarvan heb ik de uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuur Beheer (MNB) – de vroegere Milieudienst – de instructie gegeven om het toezicht op het affakkelproces op het eiland te verscherpen. Wat namelijk duidelijk is gebleken, is dat een dergelijke aanslag tot vorming kan komen wanneer er sprake is van een te lage temperatuurontwikkeling ofwel onvolledige verbranding bij het affakkelen.

Inmiddels is er een discussie ontstaan wie nu de veroorzaker van deze aanslag is, of dat nu de Curaçao Refinery Utility (CRU)-installatie (de BOO-energiecentrale, red.) is, of dat de substantie van de Isla-raffinaderij afkomstig zou zijn. Dus los van wie de veroorzaker is, zal het toezicht op het affakkelproces verscherpt worden”, aldus minister Whiteman. Zoals eerder gemeld, heeft de voorzitter van de Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc), Peter van Leeuwen, gesteld dat het niet de eerste maal is dat op het eiland een soortgelijke aanslag voorkomt. Hij wees op het ‘Fact Finding Missie’-rapport, dat in 2004 in opdracht van de overheid door DCMR Milieudienst Rijnmond werd samengesteld. De groene neerslag, zo bleek uit het rapport, bestond voor een belangrijk deel uit zwavelverbindingen, maar bevatte ook vanadium en nikkel en had een hoog corrosief gehalte. De oorzaak bleek toen een ontwerpfout van de BOO-energiecentrale te zijn. Ook ditmaal blijkt uit een verslag van een bewoner van Blue Bay dat de groene aanslag ‘zwaar corrosief’ is.

Bron: Amigoe

Reacties zijn gesloten