Forse uitstoot zwaveldioxide (SO2) en fijn stof

SMOC informeert de bevolking van Curaçao actief over de uitstoot van zwaveldioxide (SO2) en fijn stof. Dat is nodig ook, want Whiteman c.s. laten dit na. Den Haag en de Nederlandse elite zwijgen in alle toonaarden. Sterker nog, onlangs werd Hans de Boer in Nederland benoemd tot voorman van VNO-NCW. Wie is De Boer? Dat is de man die een flinke vinger in de pap had om ervoor te zorgen dat de Isla medio jaren 80 van de vorige eeuw open bleef op grond van financieel-economische argumentatie. Naar milieu en volksgezondheid werd niet omgekeken. Neen, het was kortzichtigheid troef terwijl regeren toch echt de kunst van vooruitzien is. Ondertussen leven er al decennialang tienduizenden mensen onder de rook van de Isla, dit met alle gevolgen van dien. Dag in dag uit ademen deze mensen zwaveldioxide en fijn stof in, terwijl bekend is dat deze stoffen een negatieve impact hebben op de volksgezondheid. Helaas was het in de maand juni ook weer flink raak met de uitstoot van zwaveldioxide en fijn stof, zo blijkt uit eerste metingen (zie hieronder). Fijn stof wordt hier weergegeven als TSP (total suspended particulate). De WHO-normen (WHO=World Health Organization; 10 minuten gemiddelde = 500 µg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 µg/m3) voor SO2 werden meerdere malen overschreden en ook de uitstoot van fijn stof baart SMOC zorgen.

BethChaimTSPjuni2014

BethChaimKasChikituSO2juni2014

Reacties zijn gesloten