Ministerschap(pen) een speeltuin van de democratie?

Een dag later dan beloofd heeft Minister Hennis-Plasschaert (Defensie), mede namens Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Kamervragen beantwoord over de Isla. Het antwoord is teleurstellend te noemen. Hennis geeft aan dat zij als werkgever een verantwoordelijkheid heeft om personeel van defensie gezondheidsveilig te huisvesten op Curaçao. Logisch natuurlijk. Het is duidelijk dat je dan niet benedenwinds van de Isla moet zijn. Vreemd is wel hoe Hennis met Minister Whiteman (Gezondheid, Milieu en Natuur) van Curaçao nu is overeengekomen om een extra onderzoek te laten starten naar de effecten van de Isla in Julianadorp, door een meetstation te gaan plaatsen in deze wijk. Ten eerste, omdat uit haar brief niet duidelijk wordt wat er dan gemeten zou moeten worden. Het strekt tot de aanbeveling om dan op meerdere plekken, zowel boven als onder de rook van de Isla, naast zwaveldioxide en fijn stof, ook tal van andere stoffen te meten, zoals VOCs (vluchtige organische koolwaterstoffen), verbindingen met zware metalen en PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Ten tweede, en dat is veel saillanter, Whiteman heeft reeds een onderzoek laten doen. De uitkomst hiervan heeft geen ruchtbaarheid mogen hebben, zo lijkt wel. Helaas. SMOC heeft de onderzoekster weten te achterhalen en haar conclusie van februari 2014 mbt de uitstoot van PAK’s is schrikbarend: de atmosferische gehaltes van PAK’s benedenwinds van de Isla behoren bij de wereldtop (in negatieve zin dan). Terwijl elders op het eiland de atmosferische concentraties van PAKs als normaal worden gekarakteriseerd door de onderzoekster. Waar staan PAK’s bekend om? Ze zijn kankerverwekkend. Dat was dus precies de klacht van het personeel van defensie. Onderzoek is prima, maar het wekt nu toch ook vooral de schijn om uitstel van actie te bevorderen. Elke zichzelf respecterende minister die een democratie serieus wenst te nemen kan zich dit niet veroorloven, maar Hennis en vooral Whiteman kennelijk wel. Voor hen is het ministerschap blijkbaar een speeltuin waarin je naar believen de democratie op de hak kunt nemen.

Drs. Arjan Linthorst (Bestuurslid SMOC)

Lees hier de brief van Minister Hennis-Plasschaert: Brief van Min Defensie Onderzoek uitstoot Isla raffinaderij.

Reacties zijn gesloten