Wereldrecord van Isla? Concentratie PAK’s extreem hoog.

Met regelmaat beklaagt SMOC zich over de Curaçaose overheid inzake het handhaven van de Isla. Kennis hiervoor is immers voorhanden met gezaghebbende rapporten van bijvoorbeeld EcoRYS en TNO, alsook de website www.luchtmetingencuracao.org waar met name de uitstoot van zwaveldioxide kan worden gevolgd. De verbazing van SMOC is dan ook groot, dat diezelfde overheid een onderzoek heeft gelast naar de atmosferische concentratie van PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) als gevolg van de uitstoot van de Isla. Welnu, de onderzoekster van MOTE Marine Laboratory rapporteerde begin 2014 het volgende:

…locations closest to the refinery and downwind were relatively high (103-179 ng/m3) and among some of the highest reported air concentrations worldwide.

De vraag is nu wat de Curaçaose overheid met deze kennis gaat doen. Ze vroeg hier toch niet voor niets naar? SMOC vroeger al vaker en eerder naar de gezondheidsimpact van deze PAK’s en naar nu wederom blijkt terecht. Misschien begint Minister Whiteman c.s. wel te luisteren naar SMOC?

Zie hier voor de rapportage van de onderzoekster: PAHs.

Reacties zijn gesloten