Amigoe: ‘Onderzoek naar groene aanslag vertraagd’

WILLEMSTAD — Voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van de groene plakkerige aanslag die in de wijken Wishi/Marchena, Blue Bay, Gasparitu, Boca Samí, Schottegatweg West het verkeersplein Palu Blanku op straatmeubilair en huizen wordt aangetroffen, heeft het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) bij een consultancybureau een offerte gevraagd. Dit bevestigt de beleidsmedewerker van het GMN-ministerie, Tico Ras desgevraagd. Hij voegt toe dat ook GGD Amsterdam hiervoor was aangeschreven, maar dat deze heeft aangegeven voor een dergelijk onderzoek niet over de nodige expertise te beschikken.

GMN-minister Ben Whiteman (PS) stelde in algemene zin vooralsnog niet over de oorzaak van de aanslag te willen speculeren en verwijst voor verdere informatie naar de beleidsmedewerker. Ras: “GGD Amsterdam houdt zich in principe bezig met zaken die betrekking hebben op gezondheidszorg en heeft zich gaandeweg ook gespecialiseerd in het verrichten van luchtmetingen (de luchtmetingen van de meetstations Beth Chaim en Kas Chikitu worden in samenwerking met GGD Amsterdam uitgevoerd, red.) en de analyse daarvan. Om deze reden is men verder op zoek gegaan naar een consultancybureau dat een dergelijk specialistisch onderzoek aankan. We wachten nu op een offerte van een lokaal bedrijf dat een samenwerking heeft met een buitenlands bedrijf dat over de nodige expertise beschikt.” Zoals bekend kwam de plakkerige substantie medio april onder de aandacht toen premier Ivar Asjes (PS) en minister Whiteman in de wijk Marchena op onderzoek uitgingen. Eerder kondigde het GMN-ministerie aan dat er van de groene substantie monsters waren genomen voor analyse. Ras in een update: “De monsters die in het verleden zijn genomen, bleken onbruikbaar te zijn – en zouden in een eventuele rechtszaak niet stand houden – aangezien deze niet conform het daarvoor geldende protocol en standaarden waren afgenomen. Uiteindelijk zal het onderzoeksbureau dat hiervoor zal worden ingeschakeld, deze wederom afnemen en analyseren. Vooralsnog kunnen wij dus nog niets over de samenstelling van de substantie zeggen, omdat deze nog niet is onderzocht.”

Hij meldt verder dat het ministerie zowel de Isla-raffinaderij als de BOO-energiecentrale, als mogelijke veroorzakers van de aanslag, heeft aangeschreven maar vooralsnog geen respons te hebben ontvangen. “Over wie de mogelijke veroorzaker zou kunnen zijn, is vooralsnog geen duidelijkheid.”

Zoals bekend bracht de Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) eerder een rapport uit 2004 onder de aandacht, waarin een soortgelijke groene aanslag is onderzocht en dat in opdracht van de overheid door DCMR Milieudienst Rijnmond was samengesteld. De groene neerslag, zo blijkt uit dat rapport, bleek toen voor een belangrijk deel uit zwavelverbindingen te bestaan maar bevatte ook vanadium en nikkel en had een hoog corrosief gehalte door vorming van zwavelzuur. De oorzaak bleek toen een ontwerpfout van de BOO-energiecentrale te zijn. De neerslag was afkomstig van de toen nieuwe CUC-schoorsteen. Door een ontwerpfout was, volgens het rapport, de uitlaattemperatuur van de rookgassen te laag, waardoor er condensatie van zwavelverbindingen met daarin vanadium- en nikkelverbindingen optrad.

Bron: Amigoe, 24 oktober 2014

Reacties zijn gesloten