Maandelijkse archieven: oktober 2014

Uitstoot Isla fors

Bij afwezigheid van een overheid die actief het publiek informeert over de gezondheidsimpact van de Isla, evenals de Isla zelf die maar weinig aan het volk is gelegen, pakt SMOC met een maandelijkse regelmaat wel de handschoen op. Recent werd duidelijk dat het atmosferische gehalte van kankerverwekkende PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) benedenwinds van de Isla bij de wereldtop hoort. Zorgwekkend is dit te noemen. Dit soort resultaten is in lijn met de uitstoot van zwaveldioxide waarover SMOC het publiek al veelvuldig … Lees meer