Brief voor Plasterk: de Isla en de rechten van het kind

Geachte Minister Plasterk,

In de eerste plaats wensen wij u wederom hartelijk welkom op het mooie Curaçao. Het land dat bekend staat om zon, zee, strand, koraal, dushi hende en de Isla. Uit de media hebben wij vernomen dat uw bezoek aan Curaçao dit keer in het teken staat van het respecteren van kinderrechten en uw zorgen hieromtrent. Dit onderwerp raakt aan de doelstellingen van Stichting SMOC en wij vragen daarom uw aandacht voor het volgende.

De inktzwarte uitstoot, lozingen en geschiedenis van de Isla zijn u zeer bekend, de gevolgen daarvan ook. Wij wijzen u nu echter met name op de vele kinderen die in zwarte wolken, hoestend en proestend moeten opgroeien en naar school gaan. U weet, althans u kunt weten dat dit strijdig is met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Art. 25) en Het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (Art. 24 en 29). Het is dan ook geen wonder dat een paar jaar terug het onrechtmatig handelen van de Isla is vastgesteld door de Curaçaose rechter, dit met referentie aan mensenrechtenverdragen.

Onlangs heeft Unicef een onderzoek gepubliceerd over de stand van zaken m.b.t. kinderrechten op Curaçao. De impact van de Isla is door de Unicef-onderzoekers tot verbazing van SMOC volstrekt genegeerd. In het rapport wordt er geen letter aan gewijd. Vreemd is dat, want een enquête van de GGD uit 2007 laat juist zien dat de bewoners onder de rook van de Isla het liefst willen verhuizen vanwege de Isla. Helaas. De portemonnee van veel van deze bewoners laat een verhuizing naar boven de rook niet toe. Het is precies hierom dat de bewoners sociaaleconomisch gevangen zitten in de rook van de Isla en leerlingen zich in de stank ervan mogen proberen te ontplooien.

Het Isla probleem is hiermee volgens SMOC een Koninkrijks-aangelegenheid. Het ligt daarmee op uw bordje, temeer nu de Curaçaose overheid aan dit probleem (al dertig jaar) niets doet. Dat de Curaçaose overheid aangeeft nu aandacht te hebben voor de toekomst van de Isla juichen wij toe, maar neemt niets weg van onze vaststelling dat zij geen enkele aandacht heeft voor de huidige schrijnende situatie. Zelfs een functionerend handhavingsapparaat bestaat, anders dan u de Tweede Kamer informeerde, na al die jaren nog steeds niet. Wij verzoeken u om aandacht te besteden aan deze flagrante schendingen van mensen- en dus kinderrechten op Curaçao tijdens uw bezoek alhier.

In afwachting van uw antwoord.

Hoogachtend,

 

Drs. Peter van Leeuwen (voorzitter SMOC)

Drs. Arjan Linthorst (bestuurslid SMOC)

Reacties zijn gesloten