Amigoe: ‘Isla-raffinaderij kondigt extra overlast aan’

WILLEMSTAD — De Isla-raffinaderij heeft een officiële mededeling doen uitgaan naar het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en het publiek in het algemeen, dat er de komende dagen rekening dient te worden gehouden met extra geluids- en rookoverlast door het affakkelen.

“Door onvoorziene onderhoudswerkzaamheden aan één van de installaties die voor de productie van benzine dient en het stilleggen daarvan, zal er door de catcracker-installatie meer afgefakkeld moeten worden.” De overlast kan enkele dagen aanhouden, dit zolang de installatie niet weer in bedrijf is genomen. In de verklaring laat de Isla-raffinaderij verder weten alle voorzorg- en operationele maatregelen te hebben genomen om de hoeveelheid aan butaangas, volgens de Isla betreft dit een ‘schoon gas’, dat afgefakkeld wordt, te reduceren. De raffinaderij biedt dan ook haar excuses aan de gemeenschap aan, voor het ongemak.

Bron: Amigoe, 7 januari 2015

Reacties zijn gesloten