Maandelijkse archieven: februari 2015

Pregunta di Eickhout (europarlamentario di Groenlinks) na Komishon Oropeo tokante: aktuashon di mando negligente di konseho di minister di estado (rijksministerraad) desenio aden desenio afó tokante emishon di Refineria Isla na Kòrsou.

Refineria Isla (despues di esaki Isla) na Kòrsou ya pa diferente desenio ta emití materia tóksiko den tera, aire i awa, ku konsekuensha ku anualmente tin por lo ménos 18 morto prematuro i un afektashon serio di biodiversidat (1). Ta probá ku Isla ta aktua inlegalmente, ku un lisensia ku konosé norma ambiental masha débil, kompará ku esunnan vigente na Union Oropeo. Tòg, ni gobièrnu di Kòrsou ni konseho di minister di estado nunka no a aktua ehekutivamente te dia … Lees meer

Vraag van Eickhout (Europarlementarier GroenLinks) aan de Europese Commissie: ‘Betreft: Decennialang nalatig bestuurlijk handelen Rijksministerraad omtrent uitstoot Isla-raffinaderij te Curaçao’

De Isla‐raffinaderij (hierna Isla) op Curaçao stoot al decennialang giftige stoffen uit in bodem, lucht en water, met als gevolg jaarlijks minimaal 18 vroegtijdige doden en een ernstige aantasting van de biodiversiteit(1). Isla handelt bewezen onrechtmatig met een vergunning die zeer zwakke milieunormen kent in vergelijking met die van de EU. Desalniettemin is er nog nooit bestuurlijk opgetreden door noch de Curaçaose overheid noch de Rijksministerraad(2). 1. Is de Commissie op de hoogte van de negatieve impact van Isla op de biodiversiteit en … Lees meer

Dutch Kingdom at the fore in Europe: questions regarding Isla refinery on Curaçao sent to the European Commission

Question for written answer E-000267/2015/rev.1 to the Commission Rule 130 Bas Eickhout (Verts/ALE) Subject:       Emissions from the Isla refinery on Curaçao: decades of negligent administration by Dutch Council of Ministers The Isla refinery (hereinafter Isla) on Curaçao has for several decades been emitting toxic substances into the soil, air and water, resulting in at least 18 premature deaths per year and serious biodiversity loss[1]. Isla has been proved to be acting unlawfully, using a permit with  environmental standards much less … Lees meer

ParadiseFM: ‘SMOC geeft toelichting op alarmerende waarden van PAKs’

Luister hier naar de bijdrage van SMOC-bestuurslid Arjan Linthorst over de impact van PAKs: .

Radio EenVandaag: ‘Kankerverwekkende stoffen in Curaçaose baaien’

De bodem van baaien in Curaçao zijn zwaar vervuild met kankerverwekkende stoffen. De vervuiling komt door onvolledige verbranding van olie- en gasproducten van een olieraffinaderij. Wat betekent dit voor de volksgezondheid? Journalist Dick Drayer dook in het dossier en praat ons bij vanuit Curaçao. Luister hier op Radio 1.

NTR Caribisch Netwerk: ‘Curaçaose baaien sterk vervuild met kankerverwekkende PAKs’

WILLEMSTAD – De bodem van twee van de vier onderzochte baaien van Curaçao zijn ernstig vervuild met zogenaamde Polycyclische Aromatische Waterstoffen of hydrocarbons (PAH’s). Dat blijkt uit een studie van MOTE Marine laboratorium in Amerika. PAH’s vervuiling ontstaat door onvolledige verbranding van olie- en gasproducten. Internationale studies wijzen uit dat PAH’s schade toebrengen aan DNA en kanker en longziektes veroorzaken. Vooral in de buurt van petrochemische installaties is er wereldwijd sprake van verhoogde aanwezigheid van hydrocarbons in bodem, water en … Lees meer

Amigoe: ‘ Publieke discussie over integriteit en Isla’

DEN HAAG — Waarom wordt wel ingegrepen op St. Maarten, maar doet de Rijksministerraad niets aan de vervuiling door de Isla-raffinaderij? Deze en andere vragen kwamen gisteren aan de orde tijdens een publiek debat over het Koninkrijk, waar de Tweede Kamerleden Roelof van Laar (PvdA) en Wassila Hachchi (D66) aan deelnamen. Door onze correspondent Otti Thomas De bijeenkomst in Den Haag werd georganiseerd door het Comité Koninkrijksrelaties, een burgerinitiatief dat zich inzet voor het Koninkrijk met prominente leden als oud-gouverneur … Lees meer

Isla blaast het nieuwe jaar in met veel SO2: WHO-grenzen overschreden

Daar waar veel mensen het nieuwe jaar ingaan met goede voornemens gaat de Isla vooral verder met de uitstoot van SO2. Het liefst doet de Isla er zelfs nog een schepje bovenop. Zo lijkt althans uit eerste metingen, want ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu zijn de WHO-normen voor SO2 tig keer overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Deze overschrijdingen zijn in lijn met de klachten die SMOC afgelopen maand heeft ontvangen van … Lees meer