Maandelijkse archieven: april 2015

VVD en D66 bijten elkaar over de Isla en de waarborgfunctie

Op 31 maart jongstleden besprak de Tweede Kamer der Staten-Generaal de zogeheten Staat van het bestuur Aruba, Curaçao en St. Maarten. Het voorlopige gespreksverslag vindt u hier: Concept_verslag_Staat_van_het_bestuur_Aruba,_Curaçao_en_Sint_Maarten. M.b.t. de Isla-raffinaderij hielden de VVD en D66 er een andere visie op na. Heel terecht wees D66, bij monde van mevrouw Hachchi, de VVD op de selectieve inzet van de liberalen als het gaat om de waarborgfunctie. SMOC is zeer benieuwd wat voor vervolg dit mag krijgen. Zie hieronder voor de … Lees meer

Klachten van bewoners zijn terecht: WHO normen wederom overschreden

Uit nood schakelden bewoners onder de rook van de Isla kranten in i.p.v. de lokale overheid en de Isla zelf. Zo werd onlangs bekend. De klachten van bewoners zijn terecht, want afgelopen maand was het weer flink raak. Zo blijkt althans uit eerste metingen, want ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu zijn de WHO-normen voor SO2 (zwaveldioxide) tig keer overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Situaties als deze zijn strijdig met de Universele Verklaring van … Lees meer