Uitstoot Isla beklemmend: WHO-waarden fors overschreden

De overlast die mensen onder de rook ervaren mocht er afgelopen maand ook weer wezen. Zo blijkt althans uit eerste metingen, want ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu zijn de WHO-normen voor SO2 (zwaveldioxide) tig keer overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Situaties als deze zijn strijdig met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Art. 25) en Het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (Art. 24 en 29). Zie hieronder voor de metingen.

BethChaimKasChikituSO2april2015

Reacties zijn gesloten