Amigoe: ‘Tweede Kamerdebat over Isla’

WILLEMSTAD/DEN HAAG — De Tweede Kamer praat op termijn weer over de vervuiling door de Isla-raffinaderij en de rol die Nederland eventueel kan spelen bij het oplossen van de problematiek. Gesteund door de fracties van oppositiepartijen CDA en de SP, nam Tweede Kamerlid Wassila Hachchi (D66) het initiatief voor het debat.

Aanleiding voor het aanvragen van het debat was de aandacht van het NOS-journaal afgelopen dinsdag voor de groene aanslag en het protest door de bewoners van de wijk Wishi. Hachchi: “Wij kunnen binnen het Koninkrijk der Nederlanden niet wegkijken van de schade die de Isla-raffinaderij op Curaçao teweegbrengt aan mens en milieu. Uit recente berichten blijkt dat het zelfs gaat om stoffen die kankerverwekkend zijn”, zei ze gisteren.

Hachchi wil naast minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ook staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu spreken, zodat er meteen eventuele oplossingen gezocht kunnen worden. PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar zei dat hij de zorgen deelt, maar de voorkeur geeft aan een brief van de regering na schriftelijke vragen van zijn partij. Van Laar benadrukt onder meer het belang van eerlijke informatie voor omwonenden over de samenstelling van die stoffen. “Daarna kunnen we overwegen of een debat noodzakelijk is”, aldus Van Laar. Elbert Dijkgraaf van de SGP sloot zich daar bij aan. Linda Voortman van Groen Links en Gert Jan Segers van de Christen Unie willen zowel een brief als een debat. “De mensen op Curaçao kijken ook heel nadrukkelijk naar wat Nederland gaat doen en naar de rol die Nederland moet spelen”, aldus Segers.

‘Curaçao is aan zet

Alleen André Bosman van de VVD was terughoudend. “Het wordt tijd dat de mensen van Curaçao eens kijken naar hun eigen regering. Die is namelijk verantwoordelijk voor deze gehele problematiek. Dus geen steun voor het debat. Ik denk dat Curaçao aan zet is”, zei hij. Ondanks de twijfel van de regeringspartijen PvdA en VVD had Hachchi wel voldoende steun voor een zogeheten dertigledendebat, een mogelijkheid waarmee een minderheid van de Tweede Kamer toch onderwerpen kan agenderen.

Ingrijpen

De voorzitter van de Stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc), Peter van Leeuwen, heeft er goede hoop op dat Nederland zijn waarborgfunctie, geregeld in artikel 43 van het Statuut, gaat uitoefenen met betrekking tot de vervuiling van Isla en BOO. Met andere woorden, dat Nederland gaat ingrijpen omdat Curaçao te weinig doet. “Nederland kan zich er niet meer achter verschuilen dat dit een autonome zaak is. Hier is sprake van onbehoorlijk bestuur en schending van mensenrechten.” Volgens hem kan Nederland de ogen niet meer sluiten voor de problematiek. “De groene stof heeft zichtbaar gemaakt wat bewoners onder de rook jaren lang al onzichtbaar inademen”, aldus Van Leeuwen. De Curaçaose regering – met de verantwoordelijke minister Ben Whiteman (PS) van Gezondheid, Milieu en Natuur voorop – doet niets, concludeert Van leeuwen. “Whiteman heeft een jaar lang de tijd gehad om een onderzoek te doen naar de groene aanslag. Je kunt TNO binnen een maand een onderzoek laten uitvoeren, maar hij heeft nog niet eens een opdracht verstrekt.” Ondertussen heeft een particulier wel onderzoek laten doen. Ben Whiteman was ook vandaag voor de Amigoe onbereikbaar.

Bron: Amigoe

Reacties zijn gesloten