NTR: ‘Rechter krijgt overheid en bewoners om tafel over Isla-vervuiling’

WILLEMSTAD – Overheid, milieugroeperingen en bewoners trekken samen op tegen de overlast van de vervuiling van Isla en BOO, de energiecentrale op het terrein van de raffinaderij. Dat is de uitkomst van het overleg dat rechter Peter van Schijndel afdwong tijdens het kort geding dat vrijdag diende. Wat in vijftien jaar niemand lukte, deed het Hof wel: partijen met elkaar laten praten.

Bewoners onder de rook van de Isla kregen vrijdag op de eerste zitting in hun kort geding tegen de overheid ampel kans hun ‘noodsituatie’ voor te leggen. Zelfs de publieke tribune mocht mee getuigen. En die was rijk gevuld met mensen die de vervuiling meer dan zat zijn. Niet alleen voor wat betreft de onzekerheid waarin bewoners verkeren over de aard en oorsprong van de groene aanslag. Ook vragen zij waar ze de wekelijkse rekening voor het schoonmaken kunnen indienen.

Verbazen

Rechter Van Schijndel besteedde de volle twee uur om de overheid te bewegen met eisers in gesprek te gaan om onderzoek te doen naar de groene aanslag en andere vervuiling in de wijken onder de rook. De rechter verbaasde zich over dat de overheid niet uit zichzelf met betrokkenen, inclusief stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC) en Clean Air Everywhere, in deze zaak optrekt. Aan het einde van de zitting kwam er een opening voor overleg en werd partijen opgedragen om de dag erna de koppen al bij elkaar te steken. De rechter maakte op niet mis te verstane wijze duidelijk dat de uitkomst van het overleg ruimte dient te geven aan de eisers om het onderzoek versneld uit te laten voeren. Dat wil zeggen: onderzoek en uitslag binnen twee maanden met een voor de bewoners acceptabele onderzoeksvraag en uitwerking.

Schikking

Het eerste gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en is voor alle partijen naar tevredenheid verlopen. Ook minister Ben Whiteman (Gezondheid) heeft zijn fiat inmiddels gegeven om op deze weg door te gaan. De uitkomst van het overleg wordt op 8 juli aan de rechter voorgelegd. Tot die tijd gaan overheid en eisers in gesprek om ook alle overige punten met elkaar bespreekbaar te maken. Dat zou betekenen dat de overheid de rapportages beschikbaar stelt en de bewoners informeert over de volgende stappen. Als dat lukt, komt er geen vonnis en zullen partijen een schikking in de rechtszaal treffen. En dat is volgens rechter Peter Van Schijndel beter dan opnieuw tien jaar juridisch getrouwtrek.

Door Dick Drayer

Bron (inclusief foto’s en geluid): NTR Caribisch Netwerk

Reacties zijn gesloten