Hennis-Plasschaert streeft naar internationale milieurichtlijnen voor Dushi Korsow

De media hebben er ruimschoots over bericht, maar de Minister van Defensie wil nu echt meer vaart gaan zetten achter de luchtkwaliteitsmetingen onder de rook van de Isla. Zo blijkt uit de brief die zij verstuurde naar de Tweede Kamer waarin ze aangeeft dat ze wil weten ‘of de concentraties van een aantal van deze stoffen beneden internationaal geldende grenswaarden blijven’. Dat geeft de burger moed. Een beweging naar moderne grenswaarden voor diverse giftige stoffen (bv. PAKs en benzeen) toe omwille van de volksgezondheid en het milieu. Laat dit weer een stap zijn naar het mensenrecht op schone lucht.

Lees hier de brief van Minister Hennis-Plasschaert van Defensie: BriefvanMinDefensie29juni2015.

Reacties zijn gesloten