Amigoe: ‘ TNO: Groene aanslag lijkt afkomstig van industriële bronnen’

WILLEMSTAD — “Op basis van de aanwezigheid van de elementen vanadium, nikkel en zwavel en de bolvormige morfologie van sommige aangetroffen deeltjes, lijkt de groene aanslag mogelijk afkomstig van industriële bronnen – bijvoorbeeld vliegas – afkomstig van de verbranding van olie”, aldus een conclusie van TNO in het rapport (in bezit van de Amigoe, red.) van de analyse naar de groene aanslag.

Verder is de vierde kort gedingzitting, die aanstaande maandag ingepland stond inzake de uitstoot en gezondheidsklachten van bewoners onder de rook van de Isla-raffinaderij en de BOO-energiecentrale, verdaagd naar 14 september. Dit op verzoek van de eisende partijen – de stichtingen Smoc, CAE en vier bezorgde burgers tegen het Land. Dit bevestigt CAE-voorzitter Marc Verkade desgevraagd.

De stichtingen Clean Air Everywhere (CAE) en Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) willen onder meer dat rechter Peter van Schendel in de avonduren de getroffen wijken intrekt om de heersende omstandigheden zelf te ervaren. Verkade: “De rechter had tegen deze uitnodiging geen bezwaar, mits het Land dat ook niet zou hebben. De advocaat van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Eric Kleist, gaf hierop aan geen bezwaar te hebben, vandaar dat dit nu ingepland zal worden.” Verkade licht verder de redenen toe van het verzoek tot verdaging van de zitting: “Eén van de advocaten van de stichtingen is momenteel uitlandig. Verder hadden wij GMN verzocht om de uitslag van de analyse van de groene aanslag, die uitgevoerd is door de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en waarvan in eerste instantie slechts een gedeelte door de overheid publiek was gemaakt. Omdat deze gisteren om 15.00 uur nog niet binnen was, hebben wij gemeend dat het beter is dat we enigszins de tijd krijgen om ons daarop in te lezen opdat er een constructieve zitting plaats kan vinden.” De stichtingen hebben inmiddels inzage gekregen in het TNO-rapport. Tijdens de derde zitting had de overheid in eerste instantie aangegeven dat van TNO het rapport ‘niet verder gepubliceerd diende te worden’, waarop de stichtingen meenden dat TNO ‘slechts om een vrijwaring vraagt’ waarna het vrijgeven van het rapport geen probleem zou zijn. Raadsman Kleist heeft voor de vrijwaring gezorgd, waardoor de stichtingen inzage hebben kunnen krijgen.

Zoals bekend maakt de TNO-analyse slechts deel uit van een omvangrijker onderzoek – dat onder meer moet uitwijzen wie de veroorzaker van de groene aanslag is – dat door GMN is ingesteld, door het lokale milieu-consultancy bedrijf EcoVision in te schakelen. EcoVision had tijdens de laatste zitting tegenover de rechter verklaard dat aan de hand van deze bevindingen van TNO, een verder onderzoek zal worden ingesteld naar de exacte samenstelling en de verbindingen van de groene substantie, alvorens men met zekerheid zou kunnen verklaren of deze schadelijk is voor mensen door het inademen daarvan. Dit extra onderzoek, uitgevoerd door TNO/EcoVision, zou 1 tot 2 maanden in beslag nemen. Tijdens de zittingen werd onder duidelijke aansturing van de rechter, afgesproken dat de overheid de bevolking diende te adviseren hoe om te gaan met de groene aanslag.

EcoVision adviseerde hieromtrent contact met de huid te vermijden en de stof ook niet schoon te maken, zeker niet met een hogedrukspuit. Dit voordat bekend wordt welke verbindingen er exact in de groene stof zitten.

TNO-analyse

TNO heeft van EcoVision vijf kleefmonsters en twee materiaalmonsters van de groene aanslag, afkomstig van vijf verschillende locaties op Curaçao, waaronder een pompstation, Sambil, jachthaven en Blue Bay, ontvangen en geanalyseerd. De monsters werden door TNO met behulp van Scanning Elektronen Microscopie (SEM) en Röntgen Microanalyse (RMA) onderzocht. Doel was om de elementsamenstelling van de aanslag te bepalen. “Als zodanig kan dit onderzoek gezien worden als een eerste fase van een groter onderzoek waarin uiteindelijk bepaald dient te worden waar de groene aanslag vandaan komt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de groene aanslag voornamelijk bestond uit de elementen koolstof, zuurstof, vanadium, nikkel, zwavel, natrium, calcium, silicium en aluminium. Met uitzondering van een kleefmonster uit Blue Bay, werden deze elementen in alle onderzochte monsters aangetroffen”, aldus TNO.

Op basis van de aanwezigheid van de elementen vanadium, nikkel en zwavel en de bolvormige morfologie van sommige aangetroffen deeltjes, ‘lijkt de groene aanslag mogelijk afkomstig van industriële bronnen (bijvoorbeeld vliegas, afkomstig van de verbranding van olie)’. “Het verdient daarom de aanbeveling bij nabijgelegen industriële bronnen – bijvoorbeeld de BOO-centrale en/of de Isla-raffinaderij – stof af te vangen en de samenstelling daarvan te vergelijken met de resultaten verkregen uit dit onderzoek. Dit stof zou bijvoorbeeld direct bij de bron verzameld kunnen worden of nabij de bron indirect uit de lucht op filters kunnen worden bemonsterd”, aldus een aanbeveling van TNO voor verder onderzoek.

Bron: Amigoe, 29 augustus 2015

Reacties zijn gesloten