Juli 2015: uitstoot zwaveldioxide en fijn stof ‘sky high’

Lekker op vakantie op Curaçao. Goed voor de vakantieganger (en goed voor de Curaçaose economie). Althans, als je maar niet onder de rook van de Isla gaat zitten. Den Haag en de Curaçaose overheid lijkt het weinig te schelen, maar deze bestuurlijke milieuellende bevlekt Curaçao al decennia. SMOC kan het wel wat schelen en informeert de burger en de toerist daarom graag.

De uitstoot van zwaveldioxide (SO2) en fijn stof (TSP en PM10 (fijn stof tot 10 μm) was namelijk weer ‘sky high’ afgelopen maand. De mensen onder de rook laten alsmaar blijken dat ze het zat zijn. SMOC werd afgelopen maand dan 0ok overspoeld met telefoontjes van bezorgde mensen. De bezorgdheid van deze mensen onder de rook is terecht, zo blijkt althans uit eerste metingen. Ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu werden de normen van de World Health Organization (WHO-normen) voor SO2 tig keer overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Opvallend is ook de uitstoot van TSP (Total Suspended Matter) die SMOC zorgen baart, met name voor de ouderen onder ons. De uitstoot van TSP was, zo blijkt uit eerste metingen, fors. De WHO geeft voor fijn stof (PM10) twee grenswaarden. De richtlijn voor het 24-uurs-gemiddelde is 50 μg/m3. Uit eerste metingen blijkt dat deze grenswaarde afgelopen maand meerdere malen is overschreden ter hoogte van Kas Chikitu (zie hieronder). De jaargemiddelde grenswaarde is 20 μg/m3. Als de Isla de trend doorzet van afgelopen maand dan wordt ook deze richtlijn overschreden. Zie hieronder voor de diagrammen als je niet weg wilt kijken.

KasChikitufijnstoftot10micrometer

BethChaimKasChikitujuli2015 BethChaimTSPjuli2015

Reacties zijn gesloten