Amigoe: ‘Nog geen vervolgonderzoek groene aanslag’

WILLEMSTAD — De opdracht aan TNO voor een vervolgonderzoek naar de verbindingen (en daarmee de giftigheid) van de groene aanslag is nog steeds niet verstrekt door de overheid. Dit zegt voorzitter van Clean Air Everywhere (CAE) Marc Verkade, na een gesprek met het GMN-ministerie dat gisteren plaatsvond. Geldgebrek zou de reden zijn. Het ministerie stelde twee weken geleden in een persbericht ‘binnenkort’ deze opdracht te zullen verstrekken. Wordt de opdracht verstrekt, dan duurt het naar verwachting nog twee maanden voordat de resultaten er zijn.

Het ministerie stelt volgens Verkade dat het waarschijnlijk inderdaad zo is dat in het contract met de Isla-raffinaderij is bepaald dat indien er geen actie wordt ondernomen in 2017 het huidige contract, dat in 2019 afloopt, automatisch wordt verlengd.

Verkade: “Over de voornoemde bepalingen van het contract stelt het ministerie daar nog verder onderzoek naar te zullen verrichten. Zoals bekend is er om dit proces te leiden door de overheid een Multi Disciplinair Project Team (MDPT) ingesteld. Naar wij nu begrijpen staat dit team noch in contact met het ministerie van Gezondheid, Milieu en natuur (GMN) en de uitvoeringsorganisatie Milieu, Natuurbeheer (MNB, de vroegere Milieudienst), noch met belangengroeperingen, wat bij de instelling van het team wel werd toegezegd. Dit is natuurlijk opmerkelijk.”

Over de contractduur had Statenlid Alex Rosaria (Pais) de ministers van Algemene Zaken en Volksgezondheid vragen gesteld. Hij wilde tevens antwoord op de vraag of het klopt dat in het contract met de Isla-raffinaderij is bepaald dat bij uitblijven van actie er automatische verlenging van het contract plaatsvindt voor een periode van nog eens tien jaar, tot 2029. Niet alleen zou het contract automatisch met tien jaar worden verlengd, ook zou de Isla in dat geval tot 2029 geen plicht hebben om de raffinaderij te moderniseren.


Vierde zitting

Zoals bekend worden er in opdracht van de rechter in het kader van het kort geding, aangespannen door de stichtingen CAE, Smoc en vier bewoners onder de rook tegen het Land, gesprekken gevoerd. De inmiddels vierde zitting staat voor maandag aanstaande gepland. Bij het gesprek van gisteren was voorzitter Peter van Leeuwen van Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) ook aanwezig. “Ook dit gesprek verliep weer goed waarbij de ambtenaren zich welwillend opstelden, maar helaas loopt het bij de uitvoering van de overeengekomen actiepunten spaak. Door geldgebrek, uitblijven van politieke bekrachtiging en noem maar op. De stichtingen hebben er ditmaal opnieuw op gehamerd om de hulp in te roepen van Nederland. Dit zeker gezien de recente ontwikkelingen, de aanname van de motie door de Tweede Kamer”, aldus Verkade.

Motie

In de motie krijgt de Nederlandse regering het verzoek tot intensieve samenwerking met Curaçao met betrekking tot de aanpak van de Isla-problematiek. De motie behelst de oproep aan de Nederlandse regering om samen met de Curaçaose autoriteiten scenario’s te ontwikkelen, die moeten leiden tot een duurzame oplossing voor de vervuiling op dat punt. “Als men nu geen geld voor een aanvullend TNO-onderzoek naar de verbindingen van de groene aanslag heeft, waarom niet om hulp vragen. Nederland heeft herhaaldelijk gesteld bereid te zijn middels expertise en geld hulp te willen bieden, mocht er een verzoek komen. De reactie van GMN was dat ‘uit politieke overwegingen’ men nog niet bereid is om Nederland om hulp te vragen. Dit is natuurlijk schandalig! Het kan toch niet zo zijn dat politieke of economische overwegingen prevaleren boven de volksgezondheid, dit druist in tegen de rechten van de mens”, aldus Verkade.

Bron: Amigoe

Reacties zijn gesloten