COP21 alert: Caribisch deel Koninkrijk der Nederlanden: top 5 CO2 uitstoot per capita!

De uitstoot van CO2 door de verbranding van fossiele brandstoffen gaat gepaard met onder andere zeespiegelstijging en oceaanverzuring. Hierdoor lopen kleine eilanden op den duur onder water en leggen koraalriffen het loodje. Economisch kunnen kleine eilanden deze mondiale effecten nooit in hun eentje weten te keren, maar betalen ze er letterlijk en figuurlijk wel een hoge prijs voor. De Europese Unie heeft dit samen met onder andere Aruba en Curaçao op 26 januari 2015 erkend met het ondertekenen van de Caribbean Energy Security Summit Joint Statement. De Koninkrijksregering heeft ‘bestaansdreiging door klimaatverandering’ op de 69e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ook volop erkend. De Koninkrijksregering heeft tot nu toe deze geopolitieke moraal en retoriek echter niet omgezet in concrete daden van geopolitiek leiderschap, voor met name Curaçao:

  • Curaçao behoort volgens de US Department of Energy bij de top 5 CO2 uitstoot per capita, dankzij een grote vieze olieraffinaderij: de Isla (eigenaar: Curaçao, exploitant: PDVSA);[1]
  • Volgens de Air Quality Index (van onder andere de US Environmental Protection Agency) is leven op Curaçao, onder de rook van de Isla, ‘hazardous’. Oorzaak: het onrechtmatig handelen van de Isla. Dit is vastgesteld in 2010 door het gemeenschappelijk hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba in Hoger Beroep.[2] De rechten van de mens staan nu al op Curaçao al onder druk door menselijk handelen, met verdergaande klimaatverandering wordt dit alleen maar erger.
  • Op geopolitiek niveau handelt de Koninkrijksregering zeer bedenkelijk. In de “Convention on Biological Diversity: Fifth National Report of the Kingdom of the Netherlands” worden de Isla-raffinaderij, en de gevolgen van de milieuvervuiling van lucht, bodem en wateren, bewust buiten beschouwing gelaten.
Aanbevelingen:
  • Tijdens de komende klimaattop in Parijs moeten alle deelnemende landen op de hoogte zijn van bovenstaande ‘small island development states’ problematiek binnen het Koninkrijk der Nederlanden;
  •  De Koninkrijksregering moet geopolitiek worden gedwongen om verantwoordelijkheid te nemen op basis van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;
  •  Alle Caribische eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden moeten uitgebreid mogen delen in de toegepaste en natuurwetenschappelijke kennis van Nederland om te kunnen verduurzamen zodat de eilanden zelfvoorzienend(er) worden in hun energiebehoefte.

 

[1] Aruba staat ook in de top 10.

[2] http://www.stichtingsmoc.nl/2015/11/air-quality-index-leven-onder-de-rook-van-isla-is-hazardous/ en http://www.stichtingsmoc.nl/2010/01/eindvonnis-civiele-procedure/

Reacties zijn gesloten