Persbericht: ‘Klimaatwet Klaver en Samsom: reactie van SMOC’

Met genoegen heeft SMOC kennisgenomen van de initiatiefwet die Klaver (GroenLinks) en Samsom (PvdA) deze week te berde hebben gebracht aangaande het klimaat. Beide politici hebben aangegeven dat ze openstaan voor input van belangenorganisaties, bij deze.

  1. SMOC waardeert het zeer dat er serieus werk wordt gemaakt van klimaatproblematiek. Stijging van de zeespiegel en de opwarming van de aarde raakt immers vooral kleine eilanden. Dit geldt dubbel en dwars voor de Caribische eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden met hun mooie koraalriffen, omdat CO2 uitstoot gepaard gaat met oceaanverzuring, die weer leidt tot de afbraak van koraalriffen die in symbiose leven met vissen. Veel mensen op de Caribische eilanden zijn (bewust of onbewust) in voedsel en inkomen (toerisme) afhankelijk van deze riffen. Daarnaast hebben deze riffen ook een kustbeschermingsfunctie in geval van extreem noodweer. Het zijn juist deze eilanden die uiteindelijk de hoogste tol zullen betalen voor klimaatverandering
  2. Helaas. In de initiatiefwet wordt met geen woord gesproken over de Caribische eilanden. Noch in BES verband (Saba, Bonaire en St. Eustatius), noch in status aparte verband (Aruba, Curaçao en St. Maarten). Wat SMOC betreft is dit een minpunt ter principale, eens te meer omdat er wel expliciet wordt gesproken over internationale aangelegenheden in de initiatiefwet. Waarom blijft het Koninkrijk dan buiten beeld?;
  3. Uit de Volkskrant d.d. 24 november 2015 heeft SMOC vernomen dat er twee klimaatfondsen worden opgericht door het Nederlandse kabinet. Een goede zaak. De focus van deze fondsen is internationaal, maar niet op bovengenoemde Caribische eilanden. Wat SMOC betreft is dit niet passend bij de waarborgfunctie die aldus wordt voorgestaan in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (Art. 43). Hierbij zij opgemerkt dat de Koninkrijksregering op de 69e Algemene Vergadering van de VN ruiterlijk de ‘bestaansdreiging door klimaatverandering’ heeft erkend voor zogeheten small island development states en dat terwijl Curaçao medio jaren 80 met medeweten en goedvinden van de Koninkrijksregering een kat in de zak kocht: de Isla (Shell). In de uiteindelijke klimaatwet zou daarom zondermeer notie moeten zijn voor de Caribische Rijksdelen door te pleiten voor intensieve en gelijkwaardige samenwerking, zoals delen van kennis, tussen Nederland en de eilanden op weg naar duurzame ontwikkeling. De moraal moet hier zijn om voorop te lopen en niet achteraan.
  4. De retoriek en moraal van de Koninkrijksregering aldus geuit op de geopolitieke bühne staan al decennia in schril contrast met de CO2 werkelijkheid in de Caribische achtertuin van het Koninkrijk der Nederlanden. Aruba en Curaçao behoren beide bij de mondiale top 10 CO2 uitstoot per capita, aldus de US Department of Energy (een bedenkelijke eer voor het welvarende Koninkrijk der Nederlanden). Het is daarom dat SMOC recent de deelnemers van de klimaattop in Parijs een persbericht van SMOC heeft doen toekomen in zes verschillende talen (Spaans, Frans, Duits, Engels, Papiaments en Nederlands). Zie: http://www.stichtingsmoc.nl/2015/11/cop21-alert-caribbean-part-of-dutch-kingdom-belongs-to-top-5-co2-emissions-per-capita/. Iedereen mag en moet dit weten, als regeren vooruitzien is tenminste.

 

Reacties zijn gesloten