Persbericht SHZC en SMOC: reactie op Vonnis inzake opheffing beslaglegging

Hoewel de rechter vaststelt dat er in 2013 sprake is geweest van onrechtmatig handelen van Isla door overtreding van het door het Hof in 2010 geformuleerde verbod, stelt het vonnis ook dat het nog niet geheel vast staat of de dwangsom verbeurd is en dat daarom, tot de rechter zich daar definitief over heeft uitgesproken, de beslagen moeten worden opgeheven, onder de voorwaarde dat Isla eerst de proceskosten ter hoogte van ruim 32.000 gulden aan SHZC, SMOC c.s. moet voldoen.

De belangrijkste motivatie is de onduidelijkheid van het Hof uitspraak  van 2010 over de locatie van vaststelling van die overtreding. De locatie ligt op het Isla terrein, een “ongelukkige” keuze volgens het vonnis van heden. De rechter stelt vast dat TNO deskundig heeft vastgesteld dat Isla het verbod heeft overtreden, en dat ook StAB de stelling van SHZC en SMOC c.s. niet heeft verworpen, maar strikt heeft vastgehouden aan de locatie op het Isla terrein.

Isla komt door deze  juridische verwarring als gevolg van de formulering van  de het Hof uitspraak  van 2010 (voorlopig) goed weg met dit vonnis. SHZC, SMOC c.s. beraden zich of zij een bodemprocedure zullen starten om alsnog deze onduidelijkheid weg te nemen over het jaar 2013.

Voor vaststelling of Isla in 2014 het verbod heeft overtreden en de dwangsom verbeurd is heeft de rechter inmiddels een deskundigenonderzoek gelast. Hierbij zullen, om elke onduidelijkheid over 2014 weg te nemen, zowel de deskundigen van StAB als die van TNO aan het werk gaan.

SHZC, SMOC c.s. herhalen dat het gaat om de gezondheid van de bewoners en dat overschrijding van de norm door Isla ernstige schade veroorzaakt. De dwangsom blijkt hierbij voor Isla helaas geen motivatie geweest om de uitstoot van zwaveldioxide te verminderen, en daarmee die gezondheidsschade te beperken, zoals blijkt uit onderstaande grafiek van de door de overheid te Beth Chaim gemeten hoeveelheid zwaveldioxide.

Wat betreft de doemscenario’s die de afgelopen weken geschetst zijn door de overheid, Curoil, RdK en Aqualektra merken  SHZC, SMOC c.s. op dat, naar het zich thans laat aanzien, de dwangsom over ook 2014 verbeurd zal zijn. Dit kan dus niet (meer) als een verrassing komen. Duidelijk is in elk geval wel dat de regering, Curoil, etc., geen antwoord hebben op een fundamenteel probleem dat in 2019 wanneer het lease-contract met PdVSA afloopt op de loer ligt.

Norbert George                                                     Peter van Leeuwen

Voorzitter SHZC                                                   Voorzitter SMOC

Lees hier het vonnis: Vonnis10november2015

SO2 2010-2015 graph with pic and logo

 

 

 

Reacties zijn gesloten