Uitgebreid meetprogramma start 2016; aldus Minister Hennis in een brief aan SMOC

Afgelopen zomer mocht Minister Hennis een brief ontvangen van SMOC. Nu bijna een half jaar later ontvangt SMOC dan eindelijk antwoord. Er lijkt nu daadwerkelijk, begin 2016, te worden gestart met een uitgebreid meerjarig meetprogramma waarin naast de ‘usual suspect’ als zwaveldioxide ook tal van andere giftige stoffen worden doorgemeten. Op de vraag van SMOC welke bestuurlijke maatregelen, naast metingen, er nu eindelijk eens worden getroffen om de milieu-economische en mensenrechten-ellende op te heffen krijgt SMOC geen duidelijkheid. De brief van Minister Hennis is hier te lezen: Brief_aan_de_Stichting_Schoon_Milieu_Op_Curaçao_over_de_Isla-raffinaderijdec2015.

Reacties zijn gesloten