SEI: Geld uit het Haagse voor Milieudienst verdampt?

Via het zogeheten Sociaal Economisch Initiatief Curaçao (SEI Curaçao) ontving Curaçao geld ter versterking van de Milieudienst. Heeft dit tot op heden mogen leiden tot handhaving van de Isla-raffinaderij? Nee dus. De mensen onder de rook voelen dit en in het rapport Oog voor Duurzaamheid (PWC, 2011) is dit ook als zodanig opgetekend. De auteurs concluderen:

,,Er is onvoldoende capaciteit (kwantitatief/kwalitatief) binnen de dienst om toe te zien op naleving van de vergunningen. De hindervergunningen voor grote industrieën zijn niet concreet genoeg. Er is herziening nodig.”

Lees het hele rapport hier: Oog voor Duurzaamheid Eindrapport quickscan SEI Curacao.

Reacties zijn gesloten