Amigoe: ‘Ingezonden brief: Foutje bedankt (Asjes)’

HET ZIJN net mensen, die politici. Zodra als er kritiek volgt schiet men in de kramp en volgt er een stortvloed aan jij-bakken. Enerzijds is dit dus begrijpelijk. Anderzijds dient dit niet het publieke belang. Zeker niet als het van doen heeft met de Isla, het grootste bestuurlijke probleem van dit eiland, waarvoor Jan met de Pet uit Wishi/Marchena/Buena Vista de hoogste tol betaalt: zijn mensenrecht op een gezond leven en schoon milieu.

Laten we als voorbeeld nemen onze gewezen premier: Ivar Asjes. Bestuurlijk handhaven van de Isla kwam in zijn politiek handboek niet voor. Helaas. Zeker voor Jan met de Pet. Ook na zijn premierschap lijkt hij in dezen weinig compassie te tonen voor de gewone man. Hij geeft zelfs af op Nederland door te stellen dat de milieukwaliteit aldaar beroerd is en daarmee relativeert hij de gezondheidsoverlast die de Isla veroorzaakt. Asjes stelt in verschillende kranten dat Nederland namelijk zelf een grote milieuvervuiler is en verwijst hierbij naar Bernard Chabot. Asjes slaat hier de plank mis. Chabot richt zich niet op de uitstoot van milieubelastende stoffen (die zich kenmerken door kortetermijneffecten die negatief zijn voor de gezondheid) zoals de absurde hoeveelheden zwaveldioxide (SO2) van de Isla, maar klimaatbelastende stoffen (die zich kenmerken door langetermijneffecten zoals opwarming van de aarde) zoals het broeikasgas koolstofdioxide (CO2). Voor de niet-biologen: CO2 ademen u en ik ook gewoon uit. Niets mis mee, voor de gezondheid. Asjes zit er flink naast. Liever pakt hij de handschoen tot handhaven van de Isla op. Of heeft hij liever nog meer doden en zieken vanwege de vervuilende uitstoot van de Isla?

 

ARJAN LINTHORST

(bestuurslid Smoc)

Curaçao

Reacties zijn gesloten