Uit de oude doos (1996?): Minister Doran-Scoop vindt Isla een ‘slecht onderhouden raffinaderij’

Soms komt het je goed uit, soms ook niet. Hoe dan ook, een samenleving gedijt goed bij de aanwezigheid van onderzoeksjournalisten. Op een of andere manier weet dit slag journalisten documenten boven tafel te krijgen waarvan je nog niets van afwist. Zo ook nu, op de hand van SMOC. We schrijven (vermoedelijk) eind 1996. De heer Salsbach, op dat moment gedeputeerde van het Eilandgebied Curaçao, ontving een verontrustende brief van Minister Doran-Scoop (Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne) over het bouwen van ‘een grote elektriciteitscentrale’ op het Isla-terrein –ofwel, de BOO in de volksmond. De besluitvorming hieromtrent was het toonbeeld van ‘een gebrek aan doorzichtigheid’ –dat patroon herkent SMOC anno 2016 nog steeds. Het idee alleen al om een dergelijke centrale te willen bouwen was Doran-Scoop een doorn in het oog, want:

,,Echter de door U gekozen richting, namelijk het bouwen van een grote, op afval van de raffinaderij gestookte, elektriciteits-centrale, die in het midden van de stad een toenemende hoeveelheid aan ongezuiverde afvalgassen zal gaan uitstoten, kan ik niet anders dan als “niet duurzaam” kwalificeren.’’

Het is duidelijk. Doran-Scoop toonde zich in 1996 in haar denken al aanmerkelijk verder dan menig ander Curaçaose politicus anno 2016. Doran-Scoop gaat verder. De enorme investering in de BOO vond Doran-Scoop ook onverantwoord omdat de Isla ‘een sterk verouderde, slecht onderhouden raffinaderij’ was –dat is de Isla anno 2016 nog steeds, maar dan erger. Voorts verontrustte Doran-Scoop zich ook over:

– belangenverstrengeling tussen energiesector en de olie-industrie;

– gebrekkige groei voor toerisme;

– een te grote afhankelijkheid van de Isla, ook als het rendement ervan op Curaçao daalt (deze voorspelling is uitgekomen met de alsmaar dalende werkgelegenheid en bijdrage aan het BNP!).

Voorts bepleitte Doran-Scoop de kleinschalige inzet van LNG en het grootschaliger inzetten op wind en zon. En minstens net zo belangrijk: milieueisen voor het afvangen van schadelijke stoffen voor de gezondheid. Helaas. Doran-Scoop moest tot haar ‘spijt’ constateren dat de hoor ‘voorgestane minimale milieueisen niet zijn opgenomen in de huidige plannen voor de CUC/BOO’. Inmiddels is bekend dat Doran-Scoop bakzeil heeft gehaald.

Lees de brief van Doran-Scoop hier: BriefDoranScoop.

Reacties zijn gesloten