Waslijst aan Isla-moties Tweede Kamer: erkenning schending mensenrechten en ondeugdelijk bestuur

Terecht. De Isla staat vol op de agenda van de Tweede Kamer. Zo bleek ook vandaag en wel op een manier die we nog niet eerder hebben gezien in het Koninkrijk der Nederlanden. Met minimaal 77 stemmen voor lijkt zich een Kamermeerderheid af te tekenen waarbij de schending van mensenrechten en ondeugdelijk bestuur aangaande de Isla wordt erkend. Zoveel blijkt uit de motie van Van Laar (PvdA) c.s. Lees hier: Motie_van_het_lid_Van_Laar_c.s. 10februari2016. Opdracht in deze motie is dat de Regering van Curaçao binnen drie maanden overgaat tot handhaving van de Isla! Dat wordt tijd ook.

Naast deze keiharde motie waren er nog tal van andere moties van D66 en GroenLinks die zich richten op de korte termijn als wel de lange termijn. In hoeverre die moties een meerderheid gaan behalen is koffiedik kijken. Deze moties zijn hier te lezen:

Motie_van_de_leden_Koser_Kaya_en_Sjoerdsma 10 februari2016 Motie_van_het_lid_Van_Tongeren10februari2016 Motie_van_het_lid_Van_Tongerendeel210februari2016 Motie_van_het_lid_Van_Tongerendeel310februari2016

Reacties zijn gesloten