Caribisch Juristenblad: rechtsgeleerden kraken vonnis Curaçaose rechter

Ook de vonnissen van rechters komen onder een vergrootglas. Advocaten en wetenschappers bestuderen vonnissen en ontlenen hier informatie aan. Wat ook kan is dat een vonnis juridisch wordt gekraakt en dat hierover wordt gepubliceerd. Een goede leestip is daarom het recente artikel van Prof.mr. Rogier (Erasmus Universiteit te Rotterdam en Universiteit van Curaçao) en mr. Frielink (advocaat te Curaçao) in het Caribisch Juristenblad (jaar 2016). Deze rechtsgeleerden hebben het vonnis (16 november 2015) van rechter mr. Schendel bestudeerd in de zaak van bewoners, CAE en SMOC tegen de Curaçaose overheid. Het gaat hier te ver om alle bevindingen van Rogier en Frielink te bespreken, maar dat wat in het oog springt is toch wel dat Schendel niet eens op fundamentele mensenrechten ingaat terwijl SMOC en CAE dit in hun eisen wel aanvoerden. Frielink en Rogier schrijven:

,,Opmerkelijk is dat in het vonnis volstrekt voorbij wordt gegaan aan deze fundamentele rechten. Het EVRM [Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens] wordt door het Gerecht niets eens genoemd, hoewel eisers met verwijzing naar de relevantie jurisprudentie zorgvuldig hebben onderbouwd in welke zin er strijd zou zijn met de genoemde artikelen.”

Inderdaad, dat geeft zeer te denken omdat je zou willen (en denken) dat burgers boven en onder de rook van de Isla/BOO gelijke rechten hebben. Helaas. De afgelopen decennia hebben de bewoners van bijvoorbeeld Wishi/Marchena/Buena Vista dit niet mogen meemaken. Voor verder lezen klik dan hier.

Reacties zijn gesloten