Curaçaose overheid is bril kwijt: milieuvervuiling neemt toe (motie 2e Kamer)

Maar liefst 83,1 % van de mensen uit Wishi ervaart stankoverlast, aldus het Curaçaose CBS (Centraal Bureau van Statistiek) in 2011. Bevindingen als deze zijn illustratief voor de overlast die mensen onder de rook van het Isla-terrein al decennia ervaren. Dit ondanks het feit dat SMOC al sinds 2001 gratis milieu-economische adviezen aan de Curaçaose overheid en de Isla-raffinaderij verstrekt om de vervuiling juist te verminderen (zie grafiek helemaal onderaan). Het mag niet baten. Sterker nog. In 2016 wordt het alsmaar gekker. Ter illustratie:

* na jarenlang aandringen van SMOC beloofde de Curaçaose overheid eind 2015 aan de rechter een grootschalig gezondheidsonderzoek te gelasten. Toch is er geen progressie geboekt, de mooie woorden van Minister Hennis-Plasschaert (Defensie) in Trouw (22 maart 2014) ten spijt;

* publieke handtekeningenactie en aangifte bij het OM van Fundashon Promove Derecho Humano Curaçao vanwege asbestgevaar;

* de zaak Andante en de verwerking van asfalt;

* op 12 april 2016 wist de Vigilante een Isla-brand in beeld te brengen.

Bron: Vigilante

Op 9/10 februari 2016 heeft SMOC in de Amigoe en het Antilliaans Dagblad dan ook in een ultieme poging Statenleden opgeroepen om een motie tot het ‘per direct bestuurlijk handhaven van de Isla’ in te dienen. Helaas, we hebben het niet mogen meemaken. Van volksverantwoordelijkheid nemen is geen sprake aangaande het Isla-terrein.

Op 16 februari 2016 nam de Tweede Kamer diverse moties over de Isla aan, met als belangrijkste de vaststelling van ondeugdelijk bestuur en het structureel schenden van mensenrechten (van bewoners onder de rook). In deze motie wordt bepleit dat de uitstoot ‘binnen drie maanden’ ‘maximaal’ moest worden verminderd. Ook dat is niet gebeurd, zoveel blijkt althans uit eerste metingen ter hoogte van Beth Chaim voor de periode januari t/m april 2016 (zie grafiek direct hieronder). De WHO-normen voor zwaveldioxide (SO2) werden tig keer overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Ook boven de 80 μg/m3 (microgram per kubieke meter) wordt flink gescoord, dat wil zeggen: de bijzonder slappe (notabene jaargemiddelde) norm die Isla van de rechter niet mag overschrijden. Let hier vooral ook op hoe vaak de 500 μg/m3 na 16 februari wordt overschreden!* Het is dan ook geen wonder dat SMOC afgelopen maanden tal van klachten heeft ontvangen van burgers onder de rook. Leefsituaties als deze zijn strijdig met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Art. 25), het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (Art. 2, 8 en 10) en Het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (Art. 24 en 29). Van een verminderde uitstoot ten opzichte van 16 februari 2016 is geen sprake. Het structureel schenden van mensenrechten blijft doorgaan, maar moet stoppen. Dat kan plaatsvinden met de politieke erkenning dat de waarborging van mensenrechten een Koninkrijks-aangelegenheid is. Deze erkenning verwacht SMOC zeer binnenkort, want de ‘drie maanden’ van de Tweede Kamer zijn voorbij maar de milieuvervuilende uitstoot en het structureel schenden van mensenrechten niet.

JantmApril2016SO2BethChaim

Figuurhoorzitting

* Voor de liefhebbers: extra achtergrondinformatie

Een willekeurige gehalte voor zwaveldioxide (SO2) wordt op www.luchtmetingencuracao.org weergegeven in microgram per kubieke meter (μg/m3 of mcg/m3). Dit kan voor SO2 worden omgerekend naar ppb door te delen door 2,66. De WHO-norm van 500 μg/m3 kan daarom ook als volgt worden uitgedrukt:

Gehalte SO2 = 500/2,66 = 188 ppb

Op een website van de US Environmental Protection Agency, de zogeheten Air Quality Index (AQI), kan de 188 dan worden ingevuld. Als burger krijg je dan een AQI score met bijbehorend gezondheidsadvies. Als je op de AQI site dan kiest voor de betreffende stof, SO2 dus in dit geval, en de 188 invult krijg je als AQI score: 152. Dit betekent ‘unhealthy’. Kinderen, astmapatiënten en mensen met long- en hartziekten worden dan geadviseerd om binnen te blijven, dat terwijl er naast SO2 ook nog uitstoot is van tal van andere gezondheids-belastende stoffen vanaf het Isla-terrein.

Reacties zijn gesloten