Uitstoot Isla/BOO: droevig met een lange oe!

Het is om verdrietig van te worden. De uitstoot van de Isla/BOO is zodanig dat elke luchtkwaliteitsnorm erbij verbleekt. Neem bijvoorbeeld de normen van de WHO die betrekking hebben op zwaveldioxide ((10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3) op leefniveau. Uiteraard hebben landen een bepaalde vrijheid om haar eigen normen voor te staan en na te leven. Op Curaçao mag de Isla, van de rechter, alleen al, aan 80 μg/m3 bijdragen op leefniveau en dat notabene als jaargemiddelde. Dit is nogal hoger dan wat de WHO bepleit. Het is genoegzaam bekend dat onder de rook van de Isla/BOO veel hogere waarden worden gemeten. Fors hoger dan de 80 (zie hieronder)! Volgens de Air Quality Index van de US Environmental Protection Agency is leven onder de rook van de Isla/BOO dan ook ‘hazardous’, zoals SMOC al meerdere malen heeft aangegeven. Dat terwijl Curaçao met 339 inwoners per vierkante kilometer een behoorlijke bevolkingsdichtheid heeft. Hoger dan bijvoorbeeld Amerika met haar 33 inwoners per vierkante kilometer. Juist daarom zijn op Curaçao strengere milieunormen gewenst. Juist daarom zijn strengere milieunormen gewenst om, op zijn minst, in redelijke mate basale mensenrechten als een schoon leefmilieu in acht te nemen. Juist dan is er een overheid nodig om te zorgen dat de uitstoot van de Isla/BOO wordt gehandhaafd, met als bijkomend economisch voordeel dat de zorguitgaven van het Land Curaçao binnen de perken blijft. Niets is minder waar gebleken de afgelopen decennia en juist daarom staat Curaçao in de wereldtop 3 van absurd hoge SO2 gehaltes op leefniveau (vergeleken met 210 wereldsteden). De maand april was het dan ook weer flink raak. De overlast was enorm. Zo blijkt althans uit eerste metingen, want ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu zijn de WHO-normen voor SO2 (zwaveldioxide) tig keer overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Ook de gehaltes voor fijn stof (PM10), aldus gemeten ter hoogte van Kas Chikitu, baren SMOC zorgen (zie hieronder). De WHO adviseert immers voor PM10, als jaargemiddelde, 20 μg/m3. Situaties als deze zijn strijdig met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Art. 25) en Het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (Art. 24 en 29). Zie hieronder voor de metingen.

SO2KasChikituBethChaimapril2016

PM10KasChikituapril2016Figuurhoorzitting

Reacties zijn gesloten