Persbericht: “University of South Florida: Curaçao in wereldtop milieuvervuiling met kankerverwekkende stoffen”

In 2015 promoveerde Erin Pulster (University of South Florida) op haar proefschrift Assessment of Public Health Risks Associated with Petrochemical Emissions Surrounding an Oil Refinery. Haar onderzoek werd o.a. gefinancierd door de Environmental Fund Netherlands Antilles (MINA Fund) en ondersteund door het Avilla Hotel en Curaçao Seaquarium, omdat de Isla-raffinaderij centraal staat in dit onderzoek. De bevindingen zijn, zoals SMOC al jarenlang verwacht, schokkend te noemen.

Pulster heeft zich o.a. gericht op zwaveldioxide (SO2), alsook op fijn stof (PM) en zogeheten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs). Van PAKs en PM is bekend dat ze kankerverwekkend zijn. Pulster laat duidelijk zien dat wereldwijd, bv. China, Italië en de VS, de gehaltes voor zwaveldioxide in de atmosfeer dalen. Ze schrijft (blz. 60-61):

Conversely, global trends for SO2 have illustrated decreases. For instance, a 50% decrease in annual average SO2 concentrations was reported in the Yangtze Delta region of eastern China (2005-2010) and in Europe (2001-2010). …The annual SO2 concentrations measured at both the Beth Chaim and Kas Chikitu station for the years 2010-2014 are among the highest reported globally (Figure 4.3). The 2014 concentrations measured at Beth Chaim were more than 200 times greater than those measured in Nuraminis, Italy (0.72 μg/m3) in 2012 (http://www.eea.europa.eu). In addition, the 2013 annual SO2 concentrations (155.9 μg/m3) at the Beth Haim station were over 5 times higher than the 2013 US annual average (29.4 μg/m3).

Dit soort bevindingen zijn schokkend en dan te bedenken dat in 2015 een nog hoger jaargemiddelde voor het gezondheidsgevaarlijke SO2 is vastgesteld dan in 2014. Voor de PAKs [PAHs] rapporteert Pulster wederom haar zorgen (in een mondiale vergelijking) (blz. 79):

The mean concentration of PAHs from the 2014 sites located downwind (248.1 ng/m3) of Isla Refineriá were among some of the highest reported ambient PAHs globally, and were almost 200 times higher than those reported in some areas of Europe and Spain.

De jarenlange zorgen van SMOC lijken dus echt terecht te zijn en dat vindt Pulster blijkbaar ook, want zij acht meer en grootschaliger onderzoek broodnodig. Zij concludeert (blz. 153 en 156):

Furthermore, both the 24-hour and annual mean concentrations of PM10 and SO2 measured in Curaçao were within the ranges often associated with cardiovascular and respiratory effects and mortality as a result of short-term exposures…… As previously mentioned, 60% of 3230 children (ages 0-14) in Curaçao had asthma which is more than four times the global average for children. As such, a more complete human health risk assessment is recommended to include dermal, inhalation and dietary exposure pathways. In addition, a more rigorous epidemiological study involving clinical assessments are needed to evaluate health effects and disease associations with air quality parameters.

En wat doen de Staten van Curaçao en de Curaçaose regering in dezen voor de mensen uit Habaai, Wishi/Marchena, Buena Vista, etc.? Niets, maar dan ook helemaal niets. Met dit proefschrift van de University of South Florida staat Curaçao er slecht op: phdthesispulster2015paksso2pm.

Reacties zijn gesloten