Kamervragen VVD en PvdA over Isla: Plasterk antwoordt

Recent kreeg Minister Plasterk Kamervragen over de Isla. Bosman (VVD) bekommert zich over de Isla. Hij wenst dat Nederland niet financieel gaat opdraaien voor de aanleg van een eventuele gasleiding van Venezuela naar Curaçao. Plasterk deelt deze opvatting van Bosman. Zijn antwoorden vindt u hier: antwoordopvragenbosmangaspijpislavenezuela11oktober2016.

De kans dat Bosman schriftelijke Kamervragen gaat stellen over de milieuvervuilende impact van de Isla waarbij mensenrechten fors worden geschonden is net zo groot als de kans dat Pasen en Pinksteren op een dag gaan vallen. Neen. Hiervoor werpen andere Kamerleden zich momenteel op. Van Laar (PvdA) bijvoorbeeld. Zijn Kamervragen van vorige week over het sluiten van de Juan Pablo Duarte VSBO school zijn nu ook door Plasterk beantwoord. In deze Kamervragen hamert Van Laar op de motie d.d. 10 februari 2016 waarin het schenden van mensenrechten en ondeugdelijk bestuur (vanwege gebrek aan bestuurlijke handhaving) door de Tweede Kamer werd vastgesteld en dat de uitstoot binnen drie maanden substantieel moest verminderen. Dat is dus niet gelukt, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het sluiten van de Juan Pablo Duarte VSBO vanwege stank- en gezondheidsoverlast door de Isla-uitstoot. Van Laar (PvdA) erkende dit vandaag overigens ook in een Kamerdebat. Gemakshalve wenst Plasterk op de meeste vragen van Van Laar niet eens in te gaan. Over de uitvoering van de motie schrijft Plasterk:

,,Zoals reeds eerder aangegeven aan de Tweede Kamer wordt in het licht van bedoelde motie op verzoek van Curaçao vanuit mijn ministerie Curaçao onder meer geassisteerd ten behoeve van een inspectie van de raffinaderij onder verantwoordelijkheid van de Curaçaose autoriteiten. Op basis van deze inspectie zal het mogelijk zijn te bepalen welke korte termijn maatregelen mogelijk zijn om de uitstoot van de raffinaderij te verminderen. Zonder inspectieresultaten is het niet mogelijk gerichte maatregelen te nemen. De assistentie heeft concreet betrekking op het assisteren van extern in te huren raffinagedeskundigheid. De daarvoor noodzakelijke aanbestedingsprocedure, welke volgens de formele aanbestedingsregels van Curaçao heeft plaatsgevonden, is recent afgerond en de werkzaamheden zijn inmiddels formeel opgedragen. De voorbereidingen en planning van de inspectie vindt thans plaats. De resultaten worden voor het einde van dit jaar verwacht. Daarnaast wordt desgevraagd assistentie geboden op het terrein van modernisering van de wet- en regelgeving.

Is er al een verzoek ingediend door de Curaçaose regering om wet- en regelgeving te moderniseren? Neen. Ondertussen moeten we wachten op inspectieresultaten. En dan? Handhaven? Dat heeft nog nooit een Curaçaose overheid voorgestaan, zo ook vorige week. Burgers en bedrijven kregen van overheidswege het advies om ramen en deuren te sluiten; de Isla mocht gewoon door brullen en daarvoor betalen bewoners onder de rook al decennia de hoogste prijs. Neen. Plasterk wenst zich ook hier er weer met een jantje-van-leiden af te maken. Er is meer nodig, te weten Art.43 (lid 2) van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dit om te zorgen dat er een deskundige en autonome milieudienst komt die daadwerkelijk gaat handhaven, door Isla te verplichten schonere brandstof te gebruiken. Zo maar een korte termijn maatregel waarvoor geen inspectie nodig is, maar de overlast wel laat dalen terwijl Isla dan niet eens de deuren hoeft te sluiten. Dat weet Plasterk al lang.

Lees hier het antwoord van Plasterk: antwoordopvragenvanlaar10oktober2016.

Reacties zijn gesloten