Persbericht SMOC: ‘Do not shoot the messenger’

In eigen voet schieten is aan Isla niet besteed. Dat bleek ook gisteren weer. Isla maakt zich zorgen over negatieve beeldvorming m.b.t. de milieuvervuilende uitstoot van deze honderd jaar oude raffinaderij, omdat dit economisch slecht is voor het Curaçaose toerisme. In diverse kranten, zoals Extra, Ultimo Noticia en de Amigoe, trekt Isla gemakshalve een compleet proefschrift van Dr. Erin Pulster (University of South Florida) in twijfel. Geen wonder. Op grond van Pulster haar metingen, die nogal belastend zijn voor de Isla en de Curaçaose overheid omdat er extreem hoge waarden worden gemeten voor bijvoorbeeld zwaveldioxide en kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen, worden beide boosdoeners in dezen te kakken gezet op basis van wetenschappelijke inhoud. Een kat in het nauw wil dan wel eens rare sprongen maken. Zo ook nu door de bevindingen in twijfel te trekken. Isla stelt vervolgens:

,,Is Smoc zo wanhopig dat zij zonder ook maar enige verificatie incorrecte conclusies accepteert, dit slechts omdat de conclusies in het nadeel zijn van de Isla?”

Deze vraag laat zich eenvoudig beantwoorden. Ten eerste. SMOC is niet zozeer wanhopig, maar de mensen onder de rook die de gezondheidsprijs betalen wel. Het is niet voor niets dat 83,1 % van de mensen uit Wishi/Marchena stankoverlast ervaart, aldus het CBS in 2011, en dat scholen zoals de Juan Pablo Duarte VSBO voor de zoveelste keer de deuren moeten sluiten.* Juist voor deze groepen neemt SMOC het op. Ten tweede. SMOC geeft (wetenschappelijke) kennis door en zal dit ook doen zodra Pulster c.s. in internationale wetenschappelijke tijdschriften gaan publiceren over de milieuvervuilende uitstoot van de Isla. Ten derde. Elke suggestie dat SMOC betrokken is bij dit onderzoek, dat volgens wetenschappelijke standaarden tot stand is gekomen, deugt niet. Over ondersteuning in haar onderzoek schrijft Pulster in haar onderzoek dan ook (in de Acknowledgments):**

,,My completion of this project could not have been accomplished without the support of Gerard van Buurt, George Keiffer (Curaçao Seaquarium), Tone Moller (Avila Hotel) and the residents of Curaçao for providing invaluable insights, local knowledge and logistical support…Financial support was received from Mote Marine Laboratory, the US Public Health Traineeship offered by USF College of Public Health and the Environmental Fund Netherlands Antilles (MINA Fund).’’

Heel cynisch gegeven het betoog van Isla: vanuit de toeristische hoek blijkt er ondersteuning te zijn geweest voor Pulster. Niet van SMOC. Op deze boodschapper schieten heeft dan ook weinig zin, liever eens een keer in eigen voet. Alleen dat zijn wij niet gewend van Isla; vervuilende uitstoot daarentegen wel.***

* Voor de uitstoot van september 2016 in het Nederlands, klik hier, en voor in het Papiaments, klik hier.

** Voor het proefschrift van Pulster: phdthesispulster2015paksso2pm.

*** Zie hieronder een foto vanaf het Isla-terrein, aldus genomen op 14 oktober 2016 om half zes des ochtend:

islabynight14102016530am

 

Reacties zijn gesloten