Visie SMOC (17 oktober 2016): MoU van Whiteman met China

Met alle publiciteit rondom de (toekomst van) Isla is het een goed moment om nog eens kort de visie van SMOC onder de aandacht te brengen, met nadruk op de laatste (politieke) ontwikkelingen: de MoU van Whiteman c.s. met de Chinezen.

SMOC is bepaald niét euforisch over een raffinaderij op LNG met Chinezen aan het roer of wie dan ook. SMOC strijdt niet voor het behoud voor een raffinaderij, maar voor schone lucht: mét of zónder raffinaderij. Als er redenen zijn om door te gaan met een vernieuwde raffinaderij, en Ecorys heeft dat (in 2011 alweer) onderbouwd, dan volgens de spelregels: volledig transparant, volledige informatie naar de burgers, volgens het tijdpad dat Ecorys presenteerde (dat is niet bewandeld), maar vooral: een raffinaderij die voldoet aan internationale normen, met een waterdichte uitgebreide vergunning (door DCMR op te stellen) gebaseerd op aangepaste wetgeving (met zware sancties) en met de garantie dat er een handhavingsapparaat is dat capabel is en over de juiste tools beschikt: een absolute voorwaarde. Daar wordt niet aan voldaan en daar kán niet aan worden voldoen zonder inhuren van expertise uit b.v. Nederland. SMOC is zonder die garanties geen voorstander van doorgaan met raffineren. Integendeel.

Belangrijk om goed te beseffen: een schone LNG raffinaderij, mocht aan alle voorwaarden voldaan gaan worden, is er niet eerder dan over 5-6 jaar. In de tussentijd gebeurt er niets, zoals ook duidelijk is geworden tijdens de verkiezingsdebatten, waarin het LNG sprookje als dé oplossing werd omarmd door alle partijen. En dus zal de vervuiling blijven toenemen, ernstig. Ondanks alle studies en proefschriften en internationale aandacht lijkt niemand daar mee bezig. Dat is het werkelijke probleem. 

Begin met het handhaven van attachment F: gezamenlijke immissie (van BOO en Isla) van SO2 (zwaveldioxide) onder de 80 μg/m3 brengen en wel direct, door andere brandstof af te dwingen. Dus 80 = 80 en morgen 1%S brandstof, zonder vanadium en nikkel. Dan maak je 10.000-en mensen een stuk gelukkiger. Als dát lukt, en dat kan dus binnen ‘no time’ kunnen we verder praten over de toekomst, de discussie daarover moet open en met deskundigheid gevoerd worden. Als stakeholder is b.v. SMOC nog nooit serieus genomen, zelfs niet geraadpleegd. SMOC is benieuwd of ex-spreekbuis van Isla, nu formateur, Kenneth Gijsbertha (MAN) met zijn opdracht en aankondiging om ook met maatschappelijke organisaties te zullen praten, ook SMOC zal uitnodigen.

Reacties zijn gesloten