Journal Atmospheric Chemistry and Physics: Curaçao op de wereldkaart (met SO2)

Gisteren kwam een rapport van het CBS in de media. In dit rapport wordt gesteld dat duizenden mensen gezondheidsrisico’s lopen als gevolg van de uitstoot van de Isla. Voor SMOC is dit niets nieuws, want de uitstoot van de Isla is immers zeer fors te noemen. Pulster concludeerde een paar jaar geleden dan ook niet voor niets dat de concentratie kankerverwekkende PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) onder de Isla-rook absurd hoog is, omdat deze concentratie wereldwijd bezien nauwelijks hoger is te vinden. Dit geldt uiteraard ook voor het inmiddels bekende, en beruchte, alsook giftige, SO2 (zwaveldioxide). De WHO zegt over SO2 het volgende:

,,SO2 can affect the respiratory system and the functions of the lungs, and causes irritation of the eyes. Inflammation of the respiratory tract causes coughing, mucus secretion, aggravation of asthma and chronic bronchitis and makes people more prone to infections of the respiratory tract. Hospital admissions for cardiac disease and mortality increase on days with higher SO2 levels. When SO2 combines with water, it forms sulfuric acid; this is the main component of acid rain which is a cause of deforestation.”

Het is duidelijk. SO2 kan flinke gezondheidsoverlast veroorzaken. Politici proberen vooral te ontsnappen aan de Curaçaose SO2, maar daar trapt de radar van een team van internationale onderzoekers niet in. Recent publiceerden zij in het internationale tijdschrift Atmospheric Chemistry and Physics hun wereldkaart. Helaas. Wat blijkt: een geografisch klein land als Curaçao is groot in SO2 en vormt een zogeheten ‘hotspot’ op de SO2 wereldkaart. Een bedenkelijke eer.

Lees hier het artikel “A global catalogue of large SO2 sources and emissions derived from the Ozone Monitoring Instrument”: Atmospheric Chemistry and Physics 2016.

Reacties zijn gesloten