Rapport CBS: uitstoot CO2 per inwoner Curaçao extreem hoog

Meerdere malen heeft SMOC aan de bel getrokken over de uitstoot van de Isla. Elke Curaçaoënaar weet dit onderhand wel. Meestal gaat het dan om gezondheids- en milieubelastende stoffen zoals bijvoorbeeld zwaveldioxide of kankerverwekkende PAKs. Echter, ook de uitstoot van broeikasgassen, zoals koolstofdioxide (CO2), heeft SMOC ook onder de aandacht gebracht. De CO2 uitstoot per inwoner van Curaçao is namelijk absurd hoog, zoals de US Department of Energy al eens aangaf. In feite staat Curaçao hiermee, net als zwaveldioxide, ook in de mondiale top 10. Een bedenkelijke eer. Dit staat uiteraard op gespannen voet met internationale verdragen zoals de Convention on Biological Diversity en het klimaatakkoord van Parijs. Dit omdat het gezaghebbende Intergovernmental Panel on Climate Change veronderstelt dat de uitstoot van CO2 gepaard gaat met opwarming van de aarde en zeespiegelstijging –dit raakt kleine eilanden als eerste. Overigens, de uitstoot van CO2 leidt ook tot het verzuren van de oceanen en daar zijn koraalriffen niet goed tegen bestand.

Het is dan ook lovenswaardig te noemen dat het (Curaçaose) CBS van plan is om structureel de uitstoot van CO2, per Curaçaose inwoner, te gaan berekenen. Deze week kwam het Curaçao Carbon Footprint 2015 rapport uit (zie hieronder). Resultaat: ’26,4 ton per capita wat internationaal gezien erg hoog is’. Belangrijkste oorzaak: de Isla, aldus het CBS.

Lees het rapport hier: Curaçao Carbon Footprint 2015.

Vergelijk ook met andere landen, dat kan hier.

Reacties zijn gesloten