Kas Chikitu: absurde uitstoot kankerverwekkende fijn stof

Al jaren pleit SMOC ervoor dat er veel meer wordt gemeten. Al jaren pleit SMOC ervoor dat er bestuurlijk moet worden gehandhaafd om te zorgen dat de uitstoot vanaf het Isla-terrein afneemt naar normale, veel meer humane, proporties. Het is daarom dat SMOC, anders dan de Curaçaose overheid, pro-actief is in het openbaren van luchtmetingen. Vaak slaat dit op metingen ter hoogte van Beth Chaim. Hier is het gehalte giftige stoffen veelal hoog. Hoger dan in Kas Chikitu. Afgelopen maand bleek de uitstoot van TSP, een soort van fijn stof, absurd hoog te zijn ter hoogte van Beth Chaim -blijkbaar was de Isla weer niet in ‘control’. Maar soms draait de wind en krijgt Kas Chikitu de volle laag als de ‘operations’ op het Isla-terrein niet in ‘control’ zijn. Zo blijkt althans uit eerste metingen van afgelopen week (29 maart) waarin SMOC weer regelmatig door burgers werd gewezen op gezondheidsoverlast. Hier wordt fijn stof gemeten als PM10. Resultaat: absurd hoge gehaltes op leefmilieu van rond de 800 μg/m3 (zie grafiek hieronder) die de norm van de WHO fors overschrijden. Immers, de WHO schrijft voor:

,, PM10

20 μg/m3 annual mean

50 μg/m3 24-hour mean

………

“WHO Air Quality Guidelines” estimate that reducing annual average particulate matter (PM10) concentrations from levels of 70 μg/m3, common in many developing cities, to the WHO guideline level of 20 μg/m3, could reduce air pollution-related deaths by around 15%. However, even in the European Union, where PM concentrations in many cities do comply with Guideline levels, it is estimated that average life expectancy is 8.6 months lower than it would otherwise be, due to PM exposures from human sources.’’

Welke politicus staat hierbij stil?

PM10KasChikitumrt2017

Reacties zijn gesloten