Antilliaans Dagblad: ‘Raffinaderij in overtreding’

Willemstad – Bij de Isla-raffinaderij vinden binnen het wettelijke kader verschillende overtredingen plaats. Dat concludeert de Inspecteur Milieu en Natuur in zijn inspectieverslag van de audit bij de raffinaderij. De inspecteur heeft in december 2016 met bijstand van deskundigen van het Amerikaanse bedrijf Fluor technische en milieukundige audits uitgevoerd bij Aqualectra, Curaçao Refinery Utilities en Refineria Isla. De inspectie van deze bedrijven in het Schottegatgebied was gericht op het beoordelen van de installaties, de operationele processen en condities en de bedrijfsvoering in relatie tot de uitstoot van milieuvervuilende en/of schadelijke stoffen. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur benadrukt in een schriftelijke verklaring dat de inspecties losstaan van de discussies die gaande zijn over de toekomst van de raffinaderij.
Bij de audit bij de raffinaderij is het volgende gecontroleerd: naleving van wet- en regelgeving; technische staat van de installaties; operationele processen en condities; bedrijfsvoering; onderhoud en veiligheid en milieubewustzijn. De audit is feitelijk opgesplitst in twee delen; een onderdeel betreffende de analyse van de uitstoot en een onderdeel betreffende de analyse van de ‘Asset Integrity’. De analyse van de uitstoot is vooral gericht op de naleving van wet- en regelgeving en de operationele processen en condities en mede gericht op het identificeren van de belangrijkste emissiebronnen van SO2, NOx en fijnstof binnen het industriële complex rond het Schottegat op Curaçao. Lees verder in het Antilliaans Dagblad.

Reacties zijn gesloten