Luchtkwaliteit: waarheid boven tafel

Een misverstand kan zo de wereld in worden geholpen. Zo ook deze week. Onder de misleidende kop “Kwaliteit lucht voldoet aan normen” laat het Antilliaans Dagblad namelijk weten dat de luchtkwaliteit op orde is. SMOC wijst er graag op dat in dezen wordt gedoeld op metingen die niet rond de raffinaderij hebben plaatsgevonden, maar slechts in Julianadorp bij het Vespuccicollege (een locatie die nét buiten de grens van het gebied onder de rook ligt) over bovendien een zeer korte periode in 2016. Het Antilliaans Dagblad doelt hiermee op een rapport van de GGD Amsterdam: “Meetresultaten Julianadorp Curaçao”. Uiteraard juicht SMOC deze publicatie van harte toe, en is ook blij dat (grosso modo) de lucht aldaar in die periode voldeed aan de normen. Dit rapport is overigens van begin 2017 en is blijkbaar nu ook openbaar, evenals een veel belangrijker rapport, uit dezelfde periode, van de GGD Amsterdam: “Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2016”. Dit rapport verschilt op verschillende aspecten met “Meetresultaten Julianadorp Curaçao”, maar zonder uitputtend te willen zijn is de conclusie op blz. 12 kraakhelder: 

,, De gemeten SO2 concentratie op meetstation Beth Chaim overschrijden in 2016 de eisen uit Attachment F, zowel voor het aantal daggemiddelde hoger dan 365 µg/m3 (3 maal voorgekomen, 1 maal toegestaan) als voor het jaargemiddelde (153 µg/m3 gemeten en 80 µg/m3 toegestaan), de concentratie is wel met ca. 30% gedaald ten opzichte van 2015. De SO2 concentratie in 2016 op meetstation Kas Chikitu is net zoals de SO2 concentratie op Beth Chaim met ca. 30% gedaald ten opzichte van 2015 en voldoet wel aan de daggemiddelde eis maar niet aan de jaargemiddelde eis (85 µg/m3 gemeten en 80 µg/m3 toegestaan).’’ 

Het is duidelijk. Direct benedenwinds het Isla-terrein, waar veel mensen op de kleine ruimte wonen, werden de (toch al slappe Curaçaose) milieunormen voor zwaveldioxide (SO2) ook in het jaar 2016 overschreden en dat terwijl de Isla wat minder productie heeft gedraaid dan in 2015.* Conclusie: de luchtkwaliteit voldoet in de verste verte niet aan de normen.

* De WHO adviseert als norm voor 20 µg/m3.

Reacties zijn gesloten