Persbericht: de rechter lijkt de weg kwijt; de gewone man heeft het nakijken (al jarenlang)

Als je iets doet wat niet mag, dan loop je het risico op straf. Zo wordt menigeen opgevoed. Mocht je iets uitvreten dat in de verste verte niet door de beugel kan dan is straf volkomen logisch. Nou ja, tenzij als je Isla heet, want dan mag je gewoon onrechtmatig handelen zonder dat je hiervoor straf krijgt opgelegd. Dit valt althans te destilleren uit het vonnis d.d. 2 mei 2018 van rechter mr. Th. Veling in de zaak Isla versus diverse bewoners, Stichting Humanitaire Zorg Curaçao en SMOC. Dit vonnis is hier te lezen: Vonnis2mei2018. De volgende citaten van rechter Veling springen SMOC namelijk in het oog:

Ad blz. 8: ,,Het in het Hof-vonnis opgenomen verbod zelf staat tussen partijen niet ter discussie, althans niet in deze procedure. Uitgangspunt is, kort weergegeven, dat het Isla verboden is om benedenwinds meer dan 80 µg/m3 als jaargemiddelde bij te dragen aan de immissie van SO2. ’’

[SMOC: duidelijke taal dus. Niet meer dan 80.]

Ad blz. 10/11: ,,Tegen deze achtergrond acht het gerecht voorshands aannemelijk dat Isla het verbod heeft overtreden. In het rapport van TNO en STAB wordt vermeld dat met dezelfde meteogegevens als gebruikt in 2008 en 2009 op een andere locatie dan de locatie met de coördinaten x = 49500 en y = 53000 een hogere immissie is gemeten dan de norm van 80 µg/m3….. Naar voorlopig oordeel is gelet hierop aannemelijk dat Isla meer aan de immissie van SO2 heeft bijgedragen dan de in het Hof-vonnis gestelde norm, zodat zij in zoverre onrechtmatig heeft gehandeld.’’

[SMOC: Isla droeg dus meer dan de norm van 80 bij, maar wordt niet beboet. Dit doet denken aan het jongetje in de klas dat zich stelselmatig niet weet te gedragen, maar nooit op de vingers wordt getikt. Dat terwijl Jan met de Pet, uit dezelfde klas, bij het minste of geringste wel op de vingers wordt getikt. Of nog erger en voorshands zeer aannemelijk: Jan heeft ook last van dat jongetje met gedragsproblemen.]

Tot slot. Voor de liefhebbers hieronder nog een mooie grafiek van Dr. Erin Pulster:

PulsterGrafiek2

Reacties zijn gesloten