Persbericht: mensen ervaren voor eerste keer schone lucht

Het zijn roerige tijden met het beslag van rond de 2 miljard dollar dat ConocoPhilips heeft gelegd (in het nadeel van PDVSA). Diverse kranten berichten er dan ook over. Het Antilliaans Dagblad bijvoorbeeld pakt uit met “PDVSA grote afwezige” en de Extra met “Interes general ta mas grandi ku di ConocoPhilips”. Economisch bezien lijkt PDVSA dus een onbetrouwbare partner te zijn voor het Land Curaçao en dat terwijl deze partner ook nog eens is vrijgesteld van praktisch alle belastingen (zie “Agreement between the Netherlands Antilles, the Island Territory of Curaçao and Petroleos de Venezuela S.A.”). Deze onbetrouwbaarheid heeft SMOC al veel vaker aangekaart, zoals bijvoorbeeld in 2013 naar aanleiding van het rapport van EcoRYS.* Mensen die dagelijks de vervuilende uitstoot van de Isla(PDVSA)-raffinaderij inademen wisten en weten dit ook maar al te goed. Je kunt van een bedrijf als de Isla weinig anders verwachten dan onbetrouwbaarheid. Jarenlang zijn de mensenrechten van mensen uit bijvoorbeeld Wishi/Marchena dan ook geschonden, met goedkeuring van de Curaçaose overheid. De Isla handelde onrechtmatig, aldus de rechter:

,,Tegen deze achtergrond acht het gerecht voorshands aannemelijk dat Isla het verbod heeft overtreden. In het rapport van TNO en STAB wordt vermeld dat met dezelfde meteogegevens als gebruikt in 2008 en 2009 op een andere locatie dan de locatie met de coördinaten x = 49500 en y = 53000 een hogere immissie is gemeten dan de norm van 80 µg/m3….. Naar voorlopig oordeel is gelet hierop aannemelijk dat Isla meer aan de immissie van SO2 heeft bijgedragen dan de in het Hof-vonnis gestelde norm, zodat zij in zoverre onrechtmatig heeft gehandeld.’’

Echter, het tij lijkt te keren. Isla draait momenteel niet of nauwelijks vanwege het geschil met ConocoPhilips. Dit betekent automatisch dat de rechten van de mensen uit Wishi/Marchena prompt ook meer worden gerespecteerd, althans zoveel blijkt uit eerste zwaveldioxide metingen ter hoogte van Beth Chaim waarin 2017 met 2018 wordt vergeleken. Een geluk bij een langjarig ongeluk:

Zwaveldioxide Beth Chaim aprilmei 2018 vs 2017

*Tip: lees het rapport van EcoRYS helemaal en probeer dan de toekomstdiscussie in media over het Isla-terrein te duiden.

Reacties zijn gesloten