Nationale Gezondheidsenquête Curaçao 2017: de Isla maakt er een potje van

SMOC heeft regelmatig de vervuilende uitstoot van de Isla onder de loep genomen, omdat de overlast die hiermee gepaard in de vorm van bijvoorbeeld stank weerzinwekkend is. Het CBS rapporteerde in 2011 dan ook dat 83,1 % van de mensen uit Wishi/Marchena stankoverlast ervaart vanaf het Isla-terrein. In de periode 2011-2015 nam de uitstoot van de Isla vervolgens fors toe, zoals ook blijkt uit onderstaande grafiek.
Figuurhoorzitting

Recent is er een nieuwe rapportage verschenen, maar dit keer van het Volksgezondheid Instituut Curaçao (Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur): De Nationale Gezondheidsenquête Curaçao 2017. In dit onderzoek zijn 2645 mensen, verdeeld over verschillende woonwijken van Curaçao, dus zowel boven als onder de Isla-rook, geënquêteerd. Wat blijkt?

,,De volgorde van veroorzakers van overlast in de woonomgeving, van hoog naar laag, is constant gebleven ten opzichte van 2013. De meest genoemde vorm van overlast wordt veroorzaakt door muggen: 90% van de volwassenen zegt hieraan enigszins of in erge mate blootgesteld te zijn geweest (figuur 4.6). In 2013 was dit 87%. Overlast van knaagdieren wordt in 2017 (33%) minder vaak genoemd dan in 2013 (45%). Geluidsoverlast (27% vs. 22%) en stank van het industriegebied Schottegat (Isla) of andere industriële bronnen (22% vs. 14%) worden in 2017 vaker genoemd dan in 2013. 

De overlast van de Isla nam dus toe. Dit is in overeenstemming met de uitstoot van de Isla, want die nam in deze periode min of meer ook toe. Uit De Nationale Gezondheidsenquête Curaçao 2017 (blz. 75) blijkt ook dat vooral mensen uit de meer kwetsbare sociaaleconomische milieus dit als zodanig ervaren. Helaas is dit voor onze politici allemaal geen probleem.

Het hele rapport is hier te lezen: Rapport NGE 2017 VIC.

Reacties zijn gesloten